Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen godkände huvudlinjerna i förslagen om en digital identitet och reformen av personbeteckningen

arbets- och näringsministerietfinansministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2022 9.59
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen godkände vid sitt möte huvudlinjerna i propositionen om ett digitalt identitetsbevis och reformen av personbeteckningen. Arbetsgruppen godkände också den fortsatta beredningen av Finlands digitala kompass utifrån den respons som fåtts.

Ministerarbetsgruppen fick vid sitt möte den 23 juni en översikt över lagförslaget om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen. Därtill fick arbetsgruppen information om situationen i fråga myndigheternas cyberförmåga inom kritiska sektorer och om hur projektet Företagets digitala ekonomi framskrider.

Det digitala identitetsbeviset utfärdas vid sidan av pass och identitetskort

Med ett digitalt identitetsbevis kan man enkelt och säkert styrka identiteten via en mobilapplikation i en smarttelefon eller en pekplatta. Det digitala identitetsbeviset lämpar sig för uträttande av ärenden såväl på plats som på webben. Avsikten är att ta det i bruk 2023. Ett digitalt identitetsbevis förbättrar också integritetsskyddet och dataskyddet vid skötseln av ärenden.

”En digital identitet ger personer bättre möjligheter att hantera sina egna uppgifter och den underlättar skötsel av ärenden i vardagen på många sätt. Vi kan vara stolta över att Finland är bland de första länderna i Europa att vidareutveckla sin modell och är steget före andra inom digitalisering”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

För att en digital identitet ska kunna införas måste också en reform av personbetecknings-systemet genomföras. Målen är bland annat att beviljande personbeteckning för utlänningar i ett tidigare skede, skapa en ny identifieringskod vid sidan av person¬beteckningen och införa en könsneutral personbeteckning. Reformen strävar bland annat efter att underlätta arbetsrelaterad invandring, förbättra integritetsskyddet och förebygga diskriminering på grund av kön. Det könsneutrala personbeteckningen förändrar inte de nuvarande personbeteckningarna, utan den tas i bruk 2027 och beviljas personer som föds eller flyttar till Finland efter det.

”I många branscher saknas kompetent arbetskraft för närvarande, och företagen har både behov av och vilja att rekrytera utländska experter. Tanken är att tidigarelagt beviljande av personbeteckning främjar arbetsrelaterad invandring”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Regeringen har för avsikt att lämna propositionerna om den digitala identiteten och personbeteckningssystemet till riksdagen i höst.

Statsrådets redogörelse för den digitala kompassen

Ministerarbetsgruppen drog upp riktlinjer för den digitala kompassens form och för de följande stegen i beredningen. För den digitala kompassen ges en redogörelse av statsrådet under hösten.

Målet är att skapa en gemensam nationell vision och mål för digitaliseringen och dataekonomin fram till 2030. Den digitala kompassen fick riklig respons av olika intressegrupper under remissrundan våren 2022. Utlåtandena berömde bland annat det förvaltningsövergripande verksamhetssättet och betonade behovet av långsiktigt engagemang i genomförandet av kompassen. Önskemål om ändringar för att precisera till exempel målsättningarna och mätarna framfördes också.

Mer information:
Mika Nordman, direktör för digitala tjänster, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7142
Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 040 096 9293
Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 029 553 0117

Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen​​​​​