Projektet för utveckling av digital identitet

Enligt regeringsprogrammet ska alla invånare i Finland ges möjlighet till elektronisk identifiering. Utvecklingen av fungerande identifieringslösningar ska också främjas. I regeringsprogrammet tas också upp personers möjligheter att kontrollera sina egna uppgifter inom de offentliga tjänsterna och att stödtjänsterna ska vara tillräckliga. Detta i syfte att säkerställa jämlikheten.

Projektet baserar sig på bland annat Befolkningsregistercentralens (nu Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) utredning om identifieringslösningar. Programmet för att främja digitaliseringen och projektet för att förnya personbeteckningen har ett nära samband med utvecklingen av den digitala identiteten.

Projektets mandatperiod är 8.10.2020 – 30.6 .2023.

Projektets mål

Projektets mål är bland annat att

•    skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter för alla att utnyttja den digitala identiteten i samhällstjänsterna 
•    främja människors rätt att förvalta sina egna uppgifter i enlighet med persondata-principen
•    ge alla som behöver det möjlighet att identifiera sig elektroniskt till den offentliga förvaltningens tjänster även när det gäller att sköta arbetsuppgifter
•    säkerställa att kostnaderna för stark autentisering inom den offentliga förvaltningen kan hanteras och förutses 
•    skapa förutsättningar för registrering och elektronisk identifiering av utlänningar och möjliggöra gränsöverskridande elektronisk identifiering i Finland

Beslut om inrättande

Frågor och svar om projektet för utveckling av digital identitet

Mer information

Maria Nikkilä, tietohallintoneuvos, yksikönpäällikkö 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530514