Digitalt identitetsbevis

Finansministeriet bereder ett digitalt identitetsbevis som medborgarna kan använda i olika ärenden.

Ett digitalt identitetsbevis som utfärdas av polisen gör det möjligt att visa personuppgifter vid e-kommunikation och kundbesök. Det fungerar som mobilapplikation i en smarttelefon eller en pekplatta och kommer att finnas vid sidan av pass och identitetskort.

Ett digitalt identitetsbevis underlättar förvaltandet av personaldata. Ett digitalt identitetsbevis förbättrar integritetsskyddet och dataskyddet vid skötseln av ärenden. Staten kan inte följa hur ett digitalt identitetsbevis används.

Finansministeriet bereder som bäst lagstiftning (länk till annan webbplats) om ibruktagandet av digitala identitetsbevis. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen hösten 2022. Avsikten är att digitala identitetsbevis tas i bruk i september 2023. De nuvarande passen och identitetskorten kommer inte att ändras.

Lagförslaget ska dessutom möjliggöra produktion och användning av identifieringsverktyg för fysiska personer och e-tjänster för utlänningar. Ett identifieringsverktyg för fysiska personer som utfärdas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata möjliggör elektronisk identifiering i den offentliga förvaltningens tjänster. Identifieringsverktyget för fysiska personer får inte användas som identitetsbevis.
 

Bakgrund

Finansministeriet tillsatte den 8 oktober 2020 ett projekt för att utveckla den digitala identiteten och olika sätt att utnyttja den (VM161:00/2020). Finansministeriet tillsatte den 23 juni 2021 även en lagstiftningsarbetsgrupp för digital identitet och en underarbetsgrupp för konsekvensbedömning. Båda grupperna har deltagit i beredningen av utkastet till regeringsproposition.

Mer om temat

Bekanta dig med inspelningar från tillställningarna för intressenter: