Digital plånboksapplikation

Finansministeriets projekt för e-legitimation hade till uppgift att bereda nödvändiga lagstiftningsändringar inklusive konsekvensbedömningar. En regeringsproposition som utarbetades under projektet lämnades till riksdagen i september 2022. Propositionen innehöll förslag till bl.a. e-legitimation, identifieringsverktyg för fysiska personer och e-tjänstverktyg för utlänningar.

Riksdagen hann inte behandla propositionen före utgången av sin mandatperiod, utan det blir upp till nästa regering att eventuellt lämna en ny proposition. I och med att propositionen förföll träder de lagändringar som föreslogs i den inte i kraft.

Finansministeriet utreder härnäst hur man ska gå vidare med de förslag som ingick i den regeringsproposition som förföll. I det arbetet beaktas nästa regeringsprogram och dess mål, och det fortsatta arbetet med förslagen sker framöver i enlighet med dem. Dessutom ska de frågor som kommit upp under behandlingen av propositionen beaktas.

Kontakt

Sari Liski, projektchef, finansministeriet, tfn. 0295 530 226, [email protected]