Digitaalinen henkilöllisyystodistus

Valtiovarainministeriön digitaalisen henkilöllisyyden hankkeen tehtävänä oli valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset vaikutustenarviointineen. Hankkeessa työstetty hallituksen esitys annettiin eduskunnalle syyskuussa 2022. Esitys sisälsi ehdotukset muun muassa digitaalisesta henkilöllisyystodistuksesta, luonnollisen henkilön tunnistusvälineestä sekä ulkomaalaisen asiointivälineestä.

Eduskunta ei ehtinyt aikataulullisista syistä käsittelemään esitystä ennen toimikautensa loppua, vaan sen mahdollinen edistäminen siirtyy seuraavalle hallitukselle. Esityksen raukeamisen myötä siinä ehdotetut lainsäädäntömuutokset eivät tule voimaan.

Valtiovarainministeriössä selvitetään seuraavaksi sitä, miten rauenneeseen hallituksen esitykseen kuuluneiden asioiden edistämistä jatketaan. Tältä osin huomioidaan seuraava hallitusohjelma ja sen tavoitteet ja asioita edistetään tulevaisuudessa niiden mukaisesti. Lisäksi otetaan huomioon esitysten käsittelyn yhteydessä esiin nousseet kysymykset.