Digitaalinen henkilöllisyys

Digitaalinen henkilöllisyys mahdollistaa  turvallisen ja helpon asioinnin yhteiskunnan palveluissa.

Yhteiskunnan digitalisoituminen on muuttanut tapaamme toimia; asioimme palveluissa usein digitaalisesti. Digitaaliset palvelut, sähköinen asiointi ja verkkokauppa yleistyvät ja kehittyvät nopeasti. Tämä kehityssuunta luo tarvetta digitaaliselle henkilöllisyydelle niin julkisissa kuin yksityisissä asiointipalveluissa. Siksi myös henkilöllisyystodistuksesta tulee digitaalinen.

Digitaalista henkilöllisyyttä edistävän lainsäädännön avulla voidaan parhaimmillaan parantaa Suomen kilpailukykyä ja julkista taloutta. Digitaalinen henkilöllisyystodistus myös lisää yksityisyyden suojaa ja parantaa omien tietojen hallintaa: asiointitilanteessa on mahdollista valita mitä tietoja haluaa itsestään osoittaa.

Lähtökohtana on digitaalisen yhdenvertaisuuden edistäminen

Digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana muutoksessa. Kaikilla tulee olla mahdollisuus hyödyntää digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuja asioidessaan niin verkossa kuin paikan päällä.

Digitaalisen henkilöllisyyden kehittäminen parantaa myös ulkomaalaisten mahdollisuuksia asioida suomalaisissa palveluissa, mikä lisää Suomen kansainvälistä vetovoimaa. Kansalaisten digitaalisen henkilöllisyyden rinnalla edistämme yhdessä muiden ministeriöiden ja virastojen kanssa yritysten digitaalisten identiteettien roolia sähköisessä asioinnissa.

Digitaalinen henkilöllisyys kehittyy vaiheittain

Valtiovarainministeriön digitaalisen henkilöllisyyden ohjelma koordinoi digitaalisen henkilöllisyyden kehittämistyötä ja koostuu useista eri hankkeista. Näitä ovat henkilötunnuksen uudistaminen, digitaalisen henkilöllisyyden kehittäminen, EU:n digitaalisen lompakon kehittäminen   sekä kansainvälinen yhteistyö digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuista.

Henkilötunnuksen uudistus luo pohjan digitaaliselle henkilöllisyydelle, joka puolestaan on askel kohti eurooppalaista lompakkosovellusta. EU:ssa kehitetään yhteistä lainsäädännöllistä pohjaa digitaaliseen henkilöllisyyteen, jotta asiointi EU-maiden välillä olisi sujuvampaa. Suomi on aktiivisesti mukana ohjaamassa tätä kehitystä ja edelläkävijänä vaikuttamas-sa siihen, millainen EU-tason ratkaisusta muodostuu.

Digitaalinen henkilöllisyys tarkoittaa kiteytetysti kaikkia minuun itseeni liittyviä tietoja digitaalisessa muodossa. Digitaalisen henkilöllisyyden ohjelman puitteissa luomme keinoja ja välineitä niiden käyttämiseksi sähköisesti tai sähköisten välineiden avulla.

 

Lisää aiheesta

Yhteystiedot

Alexandra Hacklin, ohjelmapäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530259  


Anna-Riikka Pouttu, koordinaattori 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530057