FI SV

Tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmä

tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmä.

Tekoälyn ja digitalisaation tutkimuksen valtakunnallisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on tarkastella älykkäiden teknologioiden, ja erityisesti niin sanotun tekoälyn tutkimuksen tulevaisuutta, sekä arvioida teknologioiden vaikutuksia eri yhteiskunnan osa-alueisiin.

Valtiovarainministeriön asettaman asiantuntijaryhmän toimikausi on 1.2.2020–31.12.2022.

Ryhmä myös herättää ja käy keskustelua älykkäiden teknologioiden käyttöön liittyvistä kansallisista ja kansainvälisistä tiedollisista, tutkimuksellisista sekä eettisistä kysymyksistä. Asiantuntijaryhmässä tarkastellaan mm. älykkäiden teknologioiden kehitystä ilmastonäkökulmasta, pohditaan osaamisen kehittämistä Suomessa sekä nostetaan esiin kysymys teknologian vaikutuksesta demokratiakysymyksiin.

Monitieteisen asiantuntijaryhmän jäsenet ovat tutkijoita, jotka ovat ansioituneet älykkäiden teknologioiden tai niiden sovellusten tutkimuksessa. Ryhmä koostuu vakinaisista ja vaihtuvista jäsenistä. Vaihtuvien jäsenten kausi kestää vuoden. Osa jäsenistä vaihtuu, koska asiantuntijaryhmän käsittelemät teemat vaihtuvat vuosittain, ja vaihtuvat jäsenet valitaan teemojen mukaisesti.

Puheenjohtajana toimii Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila ja varapuheenjohtajana tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist LUT-yliopistosta.

Vakituisina jäseninä ovat Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) varajohtaja sekä Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:n johtaja Petri Myllymäki Helsingin yliopistosta ja professori Arto Laitinen Tampereen yliopistosta.

Ensimmäiset vaihtuvat jäsenet ovat apulaisprofessori Minna Ruckenstein Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaani Jukka Riekki Oulun yliopistosta, tietojenkäsittelytieteen osaston osastonjohtaja Sasu Tarkoma Helsingin yliopistosta, johtava tutkija Jaana Leikas VTT:ltä ja professori Virpi Tuunainen Aalto-yliopiston tieto- ja palvelutalouden laitokselta.

Asiantuntijaryhmän jäsenten esittelyt

Kirsimarja Blomqvist on tietojohtamisen professori LUT yliopistossa Lappeenrannassa. 
Hän tutkii tietojohtamiseen liittyviä keskeisiä teemoja kuten luottamusta, tietoprosesseja ja uusia digitaalisia organisoitumismuotoja. Tekoälyyn liittyen hän tutkii mm. luottamuksen roolia tekoälyä soveltavissa organisaatioissa.

Petri Myllymäki on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori, erityisalueenaan tekoäly ja koneoppiminen. Hän on tietotekniikan tutkimuslaitos HIITin johtaja ja tekoälyn tutkimuskeskus FCAIn varajohtaja. 

Arto Laitinen on yhteiskuntafilosofian professori ja yksikön päällikkö yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Laitinen tutkii tekoälyyn ja robotiikkaan liittyviä eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Minna Ruckenstein on apulaisprofessori Kuluttajatutkimuskeskuksessa Helsingin yliopistossa. Hän tutkii digitaalisen teknologian ihmisvaikutuksia.

Jukka Riekki on professori ja dekaani tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa Oulun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy hajautettuun tekoälyyn, reunalaskentaan sekä esineiden Internetiin.

Sasu Tarkoma on professori ja osastonjohtaja tietojenkäsittelytieteen osastolla Helsingin yliopistossa. Tarkoman tutkimus keskittyy digitalisaation avainkysymyksiin erityisesti yhteiskunnan hyödyntämän ICT-infrastruktuurin suunnitteluun, resilienssiin sekä suojaamiseen. 

Jaana Leikas on johtava tutkija VTT:llä ja kognitiotieteen dosentti. Hän tutkii teknologian kehityksen ja hyödyntämisen vastuullisuutta, eettisyyttä ja sosiaalista hyväksyntää mm. ikääntymisen ja terveydenhuollon alueilla.

Virpi Tuunainen on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksen ja kansainvälisen yhteistyön varadekaani ja tietojärjestelmätieteen professori. Hän tutkii tällä hetkellä mm. ihmisten luottamusta tekoälyteknologioihin, tekoälyn ja ihmisten välistä työnjakoa yrityksissä, ja tekoälysovellusten vaikutuksia kuluttajakokemuksiin.

Tilaisuuksien tallenteet

Tulevaisuuden tekoäly (verkkoseminaari, syyskuu 2020)

Lisätietoja

Katja Väänänen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530245  


Anna-Mari Rusanen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530360