FI SV

Tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmä

Tekoälyn ja digitalisaation tutkimuksen valtakunnallisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on tarkastella älykkäiden teknologioiden, ja erityisesti niin sanotun tekoälyn tutkimuksen tulevaisuutta, sekä arvioida teknologioiden vaikutuksia eri yhteiskunnan osa-alueisiin.

Valtiovarainministeriön asettaman asiantuntijaryhmän toimikausi on 1.2.2020–31.12.2022.

Ryhmä myös herättää ja käy keskustelua älykkäiden teknologioiden käyttöön liittyvistä kansallisista ja kansainvälisistä tiedollisista, tutkimuksellisista sekä eettisistä kysymyksistä. Asiantuntijaryhmässä tarkastellaan mm. älykkäiden teknologioiden kehitystä ilmastonäkökulmasta, pohditaan osaamisen kehittämistä Suomessa sekä nostetaan esiin kysymys teknologian vaikutuksesta demokratiakysymyksiin.

Monitieteisen asiantuntijaryhmän jäsenet ovat tutkijoita, jotka ovat ansioituneet älykkäiden teknologioiden tai niiden sovellusten tutkimuksessa. Ryhmä koostuu vakinaisista ja vaihtuvista jäsenistä. Vaihtuvien jäsenten kausi kestää vuoden. Osa jäsenistä vaihtuu, koska asiantuntijaryhmän käsittelemät teemat vaihtuvat vuosittain, ja vaihtuvat jäsenet valitaan teemojen mukaisesti.

Puheenjohtajana toimii Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila ja varapuheenjohtajana tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist LUT-yliopistosta.

Vakituisina jäseninä ovat Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) varajohtaja sekä Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:n johtaja Petri Myllymäki Helsingin yliopistosta ja professori Arto Laitinen Tampereen yliopistosta.

Ensimmäiset vaihtuvat jäsenet ovat apulaisprofessori Minna Ruckenstein Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaani Jukka Riekki Oulun yliopistosta, tietojenkäsittelytieteen osaston osastonjohtaja Sasu Tarkoma Helsingin yliopistosta, johtava tutkija Jaana Leikas VTT:ltä ja professori Virpi Tuunainen Aalto-yliopiston tieto- ja palvelutalouden laitokselta.

Lisätietoja

Katja Väänänen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530245  


Anna-Mari Rusanen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530360