Hoppa till innehåll
Media

Funktionell och juridisk bedömning av utvecklingen av den digitala identiteten på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2021 14.08
Pressmeddelande

Den kontinuerliga tekniska utvecklingen och de nya möjligheterna till digitalisering medför ett förändringstryck på det nuvarande ekosystemet för e-tjänster. Målet med projektet för utveckling av den digitala identiteten, som ingår i statsminister Marins regeringsprogram, är att skapa lika förutsättningar och möjligheter för alla som konsumerar samhälleliga tjänster att ange av myndigheterna fastställda uppgifter om sin identitet med hjälp av en digital metod.

Finansministeriet har i samband med projektet berett en bedömningspromemoria som innehåller en funktionell och juridisk bedömning av utvecklingen av den digitala identiteten. Remisstiden för bedömningspromemorian är 18.3 –30.4 .2021.

I bedömningspromemorian beskrivs projektets mål och de åtgärder som behövs för att personen själv ska kunna administrera uppgifterna om personen eller identiteten på ett effektivare sätt. Samtidigt ska det göras möjligt att utveckla mångsidigare, säkrare och gränsöverskridande elektroniska tjänster.

I bedömningspromemorian kartläggs även existerande lagstiftning och bedöms de centrala juridiska frågor som påverkar möjligheter att ta fram nya lösningar på verksamhetsfältet för digital identitet och elektronisk identifiering. 

Arbetet för att utveckla den digitala identiteten fortsätts utifrån bedömningspromemorian och den respons som fås under remissbehandlingen. Avsikten är att man efter remissbehandlingen inleder en grundläggande beredning av en regeringsproposition om lagstiftningsändringar som den digitala identiteten förutsätter. 

Ytterligare information:

Maria Nikkilä, informationsförvaltningsråd, chef för enheten, tfn 0295 530 514, maria.nikkila(at)vm.fi
Sami Kettunen, projektchef, tfn 0295 530 226, sami.kettunen(at)vm.fi