Hyppää sisältöön
Media

Toiminnallinen ja oikeudellinen arvio digitaalisen henkilöllisyyden kehityksestä lausuntokierrokselle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2021 14.08
Tiedote

Teknologian jatkuva kehittyminen ja siitä muodostuneet digitalisaation uudet mahdollisuudet aiheuttavat muutospainetta nykyiseen sähköisen asioinnin ekosysteemiin. Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kuuluvan Digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisen hankkeen tavoitteena on luoda kaikille yhteiskunnan palveluissa asioiville yhdenvertaiset edellytykset ja mahdollisuudet osoittaa viranomaisen vahvistamia tietoja henkilöllisyydestään digitaalisella menetelmällä.

Valtiovarainministeriö on valmistellut osana hanketta arviomuistion, joka sisältää toiminnallisen ja oikeudellisen arvion digitaalisen henkilöllisyyden kehityksestä. Arviomuistion lausuntoaika on 18.3.–30.4.2021.

Arviomuistiossa kuvataan hankkeen tavoitteet ja ne tarvittavat toimenpiteet, joilla henkilöön liittyvät tai henkilöllisyyttä kuvaavat tiedot voitaisiin tuoda tehokkaammin henkilön itsensä hallinnoitaviksi. Samalla mahdollistettaisiin monipuolisempien, turvallisempien sekä valtion rajat ylittävien sähköisten palvelujen kehittäminen.

Arviomuistiossa kartoitetaan myös olemassa olevaa lainsäädäntöä sekä arvioidaan niitä keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat valtion mahdollisuuksiin tuottaa uusia ratkaisuja digitaalisen henkilöllisyyden ja sähköisen tunnistamisen toimintakentälle. 

Työtä digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi jatketaan arviomuistion ja lausuntokierroksella saatavan palautteen pohjalta. Lausuntokierroksen jälkeen on tarkoitus asettaa myös digitaalisen henkilöllisyyden edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia koskeva hallituksen esityksen perusvalmistelu.

Lisätietoja:

tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Maria Nikkilä, puh. 0295 530 514, maria.nikkila(at)vm.fi
hankepäällikkö Sami Kettunen, puh. 0295 530 226, sami.kettunen(at)vm.fi