Kysymyksiä ja vastauksia digitaalisen henkilöllisyyden hankkeesta

Olemme keränneet tälle sivulle kysymyksiä ja vastauksia digitaalisesta henkilöllisyystodistuksesta. Vastauksia kysymyksiisi voit löytää myös sidosryhmätilaisuuksien tallenteista.

Mikä on digitaalisen henkilöllisyyden hanke?

Hankkeessa kehitetään digitaalinen henkilöllisyystodistus passin ja henkilökortin rinnalle.

Digitaalinen henkilöllisyystodistus tulee mahdollisimman laajasti ja syrjimättömästi koko väestön saataville. 

Miksi digitaalista henkilöllisyystodistusta kehitetään juuri nyt?

Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on edistää toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä. Hallitusohjelmassa on lisäksi nostettu esiin henkilön mahdollisuudet hallita omia julkisissa palveluissa olevia tietojaan sekä riittävät tukipalvelut sähköisten julkisten palveluiden käyttöön yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. 

Digitaalinen henkilöllisyystodistus on tulevaisuuden palveluiden kannalta tärkeä mahdollistaja, ja samaan aikaan se parantaa myös nykyisiä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Enää ei ole myöskään riittävää, että voimme osoittaa henkilöllisyyden luotettavasti, vaan jatkossa on pystyttävä joustavasti ja turvallisesti osoittamaan myös muita henkilöön liittyviä tietoja, kuten tieto tutkinnon suorittamisesta tai ajo-oikeudesta. 

Voinko itse vaikuttaa, mitä tietoja minun digitaalisesta henkilöllisyystodistuksesta käy ilmi?

Digitaalinen henkilöllisyystodistus pitää sisällään samat henkilötiedot kuin henkilökortti tai passi. Kansalainen voi jakaa jatkossa myös yksittäisiä tietoja, esimerkiksi ikänsä, sitä pyytävälle toiselle osapuolelle.

Tarvitaanko pankkien ja teleoperaattorien tarjoamia sähköisen tunnistamisen palveluja jatkossa? 

Digitaalinen henkilöllisyystodistus on virallinen viranomaisen myöntämä henkilöllisyyttä osoittava asiakirja, kuten henkilötodistus tai passi. 

Pankit ja mobiilioperaattorit voivat jatkossakin tarjota vahvan sähköisen tunnistamisen palveluita. 

Mikä on digitaalisen henkilöllisyystodistuksen kustannus yhteiskunnalle?

Budjettivaraus on 20 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä tunnistautumisesta maksetaan yksityiselle sektorille noin kahdeksan miljoonaa euroa vuodessa. 

Kuka voi saada digitaalisen henkilöllisyystodistuksen?

Digitaalisen henkilöllisyystodistuksen voi saada jokainen, jolle on myönnetty passi tai henkilökortti. 

Onko digitaalinen henkilöllisyystodistus matkustusasiakirja?

Digitaalinen henkilöllisyystodistus ei ole matkustusasiakirja, eikä korvaa passia tai henkilökorttia matkustamistilanteissa. 

Ketkä ovat mukana digitaalisen henkilöllisyyden hankkeessa? Onko hankkeessa tehty yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa?

Hanke on valtiovarainministeriön hanke ja siihen osallistuvat muun muassa Poliisihallitus ja Digi- ja väestötietovirasto. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. 

Miten uudistuksissa huomioidaan henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään älykännykkää tai tietokonetta?

Hankkeessa on tarkoitus tuottaa vaihtoehtoinen ratkaisu henkilöllisyyden osoittamiseen sähköisessä asioinnissa heille, jotka eivät pysty tai halua käyttää mobiililaitetta. Tarkemmat yksityiskohdat selviävät hankkeen edetessä. Erityisryhmien tarpeiden kartoittaminen on jo aloitettu.

Kytkettäisiinkö digitaaliseen henkilöllisyystodistukseen ajolupien lisäksi muitakin vastaavia tietoja tai lupia?

Digitaalinen henkilöllisyystodistus on myöhemmin mahdollista laajentaa digitaaliseksi lompakoksi, joka voi sisältää erilaisia lupatietoja, kuten ajolupa tai tieto opinto-oikeudesta. Suunnitelmat näiden osalta tarkentuvat hankkeen edetessä.