Hoppa till innehåll
Media

Utkast till förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2021 15.24
Pressmeddelande

Finansministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till förordning som syftar till att säkerställa att personbeteckningarna räcker till. Utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet har beretts i anslutning till projektet för att förnya personbeteckningen och administrera den identitet som staten garanterar.

Ett mål med projektet för att förnya personbeteckningen är att säkerställa att det finns tillräckligt med personbeteckningar. De nuvarande bestämmelserna om bildande av personbeteckningar begränsar de tillgängliga personbeteckningarna enligt persons födelsedag och kön. Om den föreslagna ändringen av förordningen inte genomför beräknas personbeteckningarna i sin nuvarande form ta slut för vissa dagars del under de följande 2 –3 åren. 

Enligt utkastet till förordning ska man utöver de nuvarande mellanmärkena för personbeteckningar införa nya mellanmärken som anger födelseårhundradet. Nya mellanmärken ska ges när sådana mellanmärken som används i dagsläget inte längre kan ges för födelsedagen i fråga. Den föreslagna ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Remisstiden går ut den 3 maj 2021. Begäran om utlåtande och utkastet till förordning har publicerats i Lausuntopalvelu.fi. 

Beredningen av de övriga delområdena i projektet för att förnya personbeteckningen fortsätter, och avsikten är att en regeringsproposition om dem överlämnas till riksdagen våren 2022. Projektet genomförs under tiden 1.1.2021–31.12.2022.

Ytterligare information:

Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 02955 30023, fö[email protected]
Perttu Wasenius, specialsakkunnig, tfn 02955 30039, fö[email protected]