Hoppa till innehåll
Media

Finland och Tyskland intensifierar samarbetet kring utvecklingen av digital identitet

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2021 14.34
Pressmeddelande
Kommunminister Sirpa Paatero och den tyska förbundsregeringens representant i digitaliseringsfrågor, viceminister Dorothee Bär undertecknade samarbetsförklaringen.

Finland och Tyskland har undertecknat en samarbetsförklaring som baserar sig på ländernas gemensamma vilja att stödja framskridandet av förslaget till förordning om en europeisk digital identitet och påskynda utvecklingen av gemensamma europeiska lösningar som baserar sig på den. Kommunminister Sirpa Paatero och den tyska förbundsregeringens representant i digitaliseringsfrågor, viceminister Dorothee Bär undertecknade samarbetsförklaringen onsdagen den 22 september 2021.

”Finland och Tyskland står i främsta ledet i Europa när det gäller att utveckla den digitala identiteten. Därför är det naturligt att vi samarbetar för att främja införandet av lösningar som baserar sig på europeiska värden och tryggar användarnas datasäkerhet inom hela Europeiska unionen”, säger kommunminister Sirpa Paatero, som ansvarar för digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen.

”Allt flera Europeiska länder understöder vårt mål om att ta i bruk en decentraliserad användarcentrerad identitet. Det är glädjande att vi efter att ha kommit överens om samarbete med Spanien i juli nu kan inleda samarbetet med Finland. På detta sätt kan vi visa hela Europa hurdana möjligheter en självsuverän identitet kan erbjuda”, säger vieminister Dorothee Bär.

Europeiska kommissionen lade i juni 2021 fram ett förslag till förordning om en europeisk digital identitet och tillhörande digitala plånboksapplikationer. Den europeiska digitala identiteten och den digitala plånboken skulle utgöra ett verktyg för att identifiera EU-medborgare, personer bosatta i EU och företag och för att påvisa personrelaterade uppgifter.

Syftet med samarbetet mellan Finland och Tyskland är att utreda och främja utvecklingen av lösningar som baserar sig särskilt på självsuverän identitet (self-sovereign identity, SSI) och den lagstiftning som hänför sig till dem i Europa. Lösningar som baserar sig på självsuverän identitet ger, tillsammans med digitala plånböcker som förmedlar personuppgifter och annan verifierad information, medborgarna bättre förutsättningar att administrera sina egna personuppgifter och möjlighet att förmedla och verifiera många slags uppgifter och intyg som gäller dem själva med hjälp av smarttelefon eller något annat elektroniskt medel.

Avsikten med samarbetet är att planera och skapa mallar för pilotförsök med digitala plånböcker i gränsöverskridande tjänster. Resultaten av mallarna ska bidra till att fastställa en gemensam europeisk arkitektur, skapa gemensamma standarder och sprida bästa praxis. 

Finland och Tyskland bildar tillsammans en gemensam arbetsgrupp för utveckling av digital identitet, som samordnar genomförandet av de mål som anges i samarbetsförklaringen. Samarbetet är öppet också för andra medlemsländer i Europeiska unionen. Utöver Finland har Spanien och Nederländerna undertecknat en samarbetsförklaring med Tyskland. 

I Finland utvecklas det digitala identitetsbeviset i ett projekt för digital identitet som leds av finansministeriet. Målet med projektet är att ge var och en som uträttar ärenden i samhällsproducerade tjänster lika förutsättningar och möjligheter att digitalt visa sådana uppgifter om sin identitet som myndigheten verifierat. Projektet gör det möjligt för finländare att identifiera sig elektroniskt även i andra EU-medlemsstaters tjänster och det beaktar också det pågående gemensamma europeiska utvecklingsarbetet.

Ytterligare upplysningar:

Juhani Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530234, juhani.korhonen(at)vm.fi
Kimmo Mäkinen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 930, kimmo.makinen(at)vm.fi
Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 399, valtteri.aaltonen(a)vm.fi