Hyppää sisältöön
Media

Suomi ja Saksa tiivistävät digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseen liittyvää yhteistyötä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2021 14.34
Tiedote
Kuntaministeri Sirpa Paatero allekirjoittaa yhteistyöjulistuksen.

Suomi ja Saksa ovat allekirjoittaneet yhteistyöjulistuksen, jonka taustalla on maiden yhteinen halu tukea eurooppalaisesta digitaalisesta identiteetistä annetun asetusehdotuksen etenemistä ja vauhdittaa siihen perustuvien yhteiseurooppalaisten ratkaisujen kehittämistä. Kuntaministeri Sirpa Paatero ja Saksan liittohallituksen edustaja digitalisointiasioissa, varaministeri Dorothee Bär allekirjoittivat yhteistyöjulistuksen keskiviikkona 22.9.2021.

”Suomi ja Saksa ovat Euroopassa kehityksen eturintamassa digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisessä. Siksi on luontevaa, että teemme yhteistyötä edistääksemme eurooppalaisiin arvoihin perustuvien ja käyttäjän tietoturvan takaavien ratkaisujen käyttöönottoa koko Euroopan unionin alueella”, sanoo julkisen hallinnon digitalisaatiosta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero.

”Yhä useammat Euroopan maat kannattavat pyrkimystämme ottaa käyttöön hajautettu käyttäjäkeskeinen identiteetti. On ilahduttavaa, että sovittuamme yhteistyöstä Espanjan kanssa heinäkuussa etenemme nyt yhteistyöhön Suomen kanssa; näin voimme näyttää koko Euroopalle, millaisia mahdollisuuksia itsehallittava identiteetti tarjoaa”, sanoo varaministeri Dorothee Bär.

Euroopan komissio antoi kesäkuussa 2021 ehdotuksen asetukseksi eurooppalaisesta digitaalisesta identiteetistä ja siihen liittyvästä digitaalisesta lompakkosovelluksesta. Eurooppalainen digitaalinen identiteetti ja digitaalinen lompakko muodostaisivat EU:n kansalaisille, EU:ssa asuville henkilöille sekä yrityksille välineen tunnistautumiseen ja henkilöön liittyvien tietojen osoittamiseen.

Suomen ja Saksan välisen yhteistyön tarkoituksena selvittää ja edistää erityisesti itsehallittavaan identiteettiin (self-sovereign identity, SSI) pohjautuvien ratkaisujen ja niihin liittyvän lainsäädännön kehittämistä Euroopassa. Itsehallittavaan identiteettiin pohjautuvat ratkaisut, yhdessä henkilötietoja ja muuta varmennettua tietoa välittävien digitaalisten lompakkojen kanssa, antaisivat kansalaisille paremmat edellytykset hallinnoida omia henkilötietojaan ja mahdollisuuden välittää ja todentaa monenlaisia itseä koskevia tietoja ja todistuksia älypuhelimella tai muulla sähköisellä välineellä.

Yhteistyössä on tarkoitus suunnitella ja konseptoida digitaalisen lompakon pilotointia rajat ylittävissä palveluissa. Konseptoinnin tuloksilla edesautettaisiin yhteisen eurooppalaisen arkkitehtuurin määrittelyä, yhteisten standardien luomista sekä parhaiden käytäntöjen jakamista. 

Suomi ja Saksa muodostavat yhteisen digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisen työryhmän, joka koordinoi yhteistyöjulistuksessa esitettyjen tavoitteiden toteuttamista. Yhteistyö on avointa myös muille Euroopan unionin jäsenmaille. Suomen lisäksi Espanja ja Alankomaat ovat allekirjoittaneet yhteistyöjulistuksen Saksan kanssa. 

Suomessa digitaalista henkilöllisyystodistusta kehitetään valtiovarainministeriön johtamassa digitaalisen henkilöllisyyden hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on luoda kaikille yhteiskunnan palveluissa asioiville yhdenvertaiset edellytykset ja mahdollisuudet osoittaa viranomaisen vahvistamia tietoja henkilöllisyydestään digitaalisesti. Hankkeessa mahdollistetaan suomalaisille sähköinen tunnistaminen myös muiden EU-jäsenvaltioiden palveluihin ja huomioidaan parhaillaan käynnissä oleva yhteiseurooppalainen kehitystyö.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, p. 0295 530 234, juhani.korhonen(at)vm.fi
erityisasiantuntija Kimmo Mäkinen, p. 0295 530 930, kimmo.makinen(at)vm.fi
kuntaministerin erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi