Valtioneuvoston kirjelmä VM/2023/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisen euron käyttöönotosta (digieuroasetus)

U 60/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Finanssisihteeri, esittelijä Atte Jantunen, p. +35 8295530508

Asia

Komissio antoi 28.6.2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalista euroa koskevasta lainsäädännöstä. Ehdotus on osa yhtenäisvaluuttapakettina julkaistua kokonaisuutta, jossa säädetään keskuspankkirahan, mukaan lukien euroseteleiden ja metallirahojen, asemaa lainsäädännössä. Digitaalista euroa koskevalla asetusehdotuksella pyritään selventämään mahdollisen digitaalisen keskuspankkirahan asemaa lainsäädännössä koskettaen muun muassa sen laillisen maksuvälineen asemaa, jakelumallia, henkilötietojen suojaa ja teknisiä ominaisuuksia.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Asetusehdotus selventäisi mahdollisen digitaalisen euron käsittelyä lainsäädännössä. Digitaalisen euron mahdollinen toteutustapa on vielä toistaiseksi epäselvä ja siten vaikutusten, kuten myös vaadittavien yksityisten sekä julkisten investointien, arviointiin liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Asetettavat lainsäädännölliset velvoitteet ja reunaehdot voisivat tukea keskuspankkirahan asemaa digitalisoituvassa taloudessa selventämällä laillisen maksuvälineen asemaan ja digitaalisen euron maksupalvelujen jakeluun liittyviä velvoitteita turvaten samalla rahoitusvakauden säilymisen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen