Hyppää sisältöön
Media

Risto Siilasmaa puheenjohtajaksi uuteen korkean tason teknologianeuvottelukuntaan – tehtävänä valmistella hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava teknologiapolitiikka

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.9.2020 11.00
Tiedote
Kierreportaat kattoikkunaa vasten.

Julkisen hallinnon digitalisaatiosta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero on allekirjoittanut päätöksen julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen korkean tason neuvottelukunnan asettamisesta teknologia-alalle.

Teknologianeuvottelukunnan tehtävänä on valmistella Suomelle hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava digitalisaatioon nojaava teknologiapolitiikka.

Valtiovarainministeriö on valmistellut neuvottelukunnan toimintaa yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n, työ- ja elinkeinoministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat laaja-alaista osaamista niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Puheenjohtajaksi on kutsuttu tietoturvayritys F-Securen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa. Neuvottelukunnan varapuheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg.

Neuvottelukunnan toimikausi on 16.9.2020 -31.12.2023. Neuvottelukunnan tavoitteena on nostaa Suomen teknologiaosaamista, kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja vahvistaa Suomen johtavaa roolia teknologian hyödyntämisessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

”Suomi on digitalisaation ja teknologian kärkimaita Euroopassa. Haluan, että julkinen ja yksityinen sektori voivat tehdä saumatonta yhteistyötä tuon aseman säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi ja näin luovat pohjaa tulevalle hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle. Nyt asetettu neuvottelukunta on merkittävä askel tämän kansallisen yhteistyön vahvistamisessa”, sanoo kuntaministeri Paatero.

Teknologianeuvottelukunta tarkastelee teknologian edistämistä laajasta näkökulmasta. Neuvottelukunnan työllä vastataan kysymyksiin, miten Suomesta luodaan teknologian hyödyntämisen mallimaa, miten Suomeen luodaan mahdollisimman kilpailukykyinen toimintaympäristö teknologiayrityksille sekä miten julkinen hallinto mahdollisimman hyvin kykenee ottamaan ennakollisesti huomioon teknologian luomat mahdollisuudet ja sen esiin nostamat haasteet.

”Otamme kokonaisvaltaisen lähestymistavan, ja tarkastelemme koko arvoketjua, joka mahdollistaa teknologiasta hyötymisen niin kansainvälisen yritystoiminnan ytimenä kuin elämänlaadun ja yleisen tehokkuuden nostajana teknologiaa hyödyntämällä. Haemme myös ennakkoluulottomasti uusia työskentelytapoja, ja pyrimme työssämme maksimoimaan Suomen etua”, sanoo neuvottelukunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on laatia ”Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla – Teknologian ja tiedon hyödyntämisen kärkimaa” –raportti. Raportti valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Neuvottelukunta osallistuu raportin julkaisun jälkeen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tukee teknologiapolitiikan toimeenpanoa Suomessa.

Neuvottelukunta kuulee työssään laajaa, avointa sidosryhmäverkostoa. Verkostotyöllä pyritään saamaan mahdollisimman laaja osallistuminen ja osaaminen sekä näkemykset neuvottelukunnan työhön. Neuvottelukunnan ja puheenjohtajan työtä tukee nimetty sihteeristö.

Teknologianeuvottelukunnan kokoonpano:

Puheenjohtaja:
Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja, F-Secure Oyj

Jäsenet:
Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö
Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
Laura Vilkkonen, osastopäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö
Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja, KONE Oyj
Ilkka Kivimäki, Founding Partner, Maki.vc
Ilkka Paananen, toimitusjohtaja, Supercell
Kristiina Mäkelä, provosti, Aalto-yliopisto
Antti Vasara, toimitusjohtaja, VTT
Nina Nissilä, johtaja, Kela
Mikko Rusama, digitalisaatiojohtaja, Helsingin kaupunki

Lisätietoja:
teknologia-alan neuvottelukunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa
(haastattelupyynnöt Siilasmaalle: viestintäasiantuntija Ilona Turtola, p. 02955 30126, ilona.turtola(at)vm.fi)
kuntaministerin erityisavustaja Valtteri Aaltonen, puh. 0295 160 996, valtteri.aaltonen(at)vm.fi.
lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Sami Kivivasara, puh. 029 553 0023, sami.kivivasara(at)vm.fi

Tiedotetta korjattu 17.9. klo 11.55: "Neuvottelukunnan toimikausi on 14.9.2020-31.12.2023" korjattiin muotoon 16.9.2020-31.12.2023.