Hoppa till innehåll
Media

Risto Siilasmaa ordförande för ny högnivådelegation för teknologi - uppdraget är att bereda en teknologipolitik som skapar välfärd och styr konkurrenskraften

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2020 11.00
Pressmeddelande
Kierreportaat kattoikkunaa vasten.

Kommunminister Sirpa Paatero, som ansvarar för digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen, har undertecknat ett beslut om tillsättande av en för den offentliga och den privata sektorn gemensam delegation på hög nivå för teknologisektorn.

Teknologidelegationen har till uppgift att bereda en digitaliseringsinriktad teknologipolitik för Finland som skapar välfärd och styr konkurrenskraften.

Finansministeriet har berett delegationens verksamhet i samarbete med Teknologiindustrin rf, arbets- och näringsministeriet samt kommunikationsministeriet. Delegationens medlemmar har omfattande kompetens såväl från den offentliga som från den privata sektorn. Till ordförande har inbjudits grundaren av och styrelseordföranden för informationssäkerhetsföretaget F-Secure, Risto Siilasmaa. Vice ordförande för delegationen är finansministeriets understatssekreterare Päivi Nerg.

Delegationens mandatperiod är 16.9.2020-31.12.2023. Delegationen har som mål att höja Finlands tekniska kompetens, utveckla samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn och stärka Finlands ledande roll i utnyttjandet av teknologi inom alla delområden av samhället.

”Finland hör till de ledande länderna inom digitalisering och teknologi i Europa. Jag vill att den offentliga och den privata sektorn ska kunna samarbeta smidigt för att bevara och stärka denna ställning och därigenom skapa en grund för framtida välfärd och konkurrenskraft. Den delegation som nu tillsatts är ett viktigt steg för att stärka detta nationella samarbete", säger kommunminister Paatero.

Teknologiska rådet granskar främjandet av teknologin ur ett brett perspektiv. Delegationens arbete svarar på frågor om hur Finland ska bli en föregångare när det gäller utnyttjande av teknik, hur Finland ska skapa en så konkurrenskraftig verksamhetsmiljö som möjligt för teknikföretagen samt hur den offentliga förvaltningen så väl som möjligt på förhand ska kunna beakta de möjligheter som tekniken medför och de utmaningar som den medför.

”Vi tar en helhetsbetonad strategi och granskar hela värdekedjan, vilket gör det möjligt att dra nytta av teknik både som kärnan i den internationella företagsverksamheten och som en drivkraft för livskvalitet och allmän effektivitet genom att utnyttja teknologin. Vi söker också fördomsfritt nya arbetssätt, och vi strävar efter att maximera Finlands intressen”, säger delegationens ordförande Risto Siilasmaa.

Delegationen har till uppgift att utarbeta rapporten ”Finlands teknikpolitik på 2020-talet – ett ledande land inom teknik och utnyttjande av information”. Rapporten blir färdig före utgången av 2021. Delegationen deltar i den samhälleliga debatten efter att rapporten publicerats och stöder genomförandet av teknologipolitiken i Finland.

Delegationen ska i sitt arbete höra ett omfattande, öppet nätverk av intressentgrupper. Syftet med nätverksarbetet är att få ett så brett deltagande och kunnande som möjligt samt synpunkter på delegationens arbete. Delegationens och ordförandens arbete stöds av ett utsett sekretariat.

Teknikdelegationens sammansättning:
Ordförande:
Risto Siilasmaa, styrelseordförande, F-Secure Abp

Medlemmar:
Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet
Laura Vilkkonen, avdelningschef, kommunikationsministeriet
Henrik Ehrnrooth, verkställande direktör, KONE Abp
Ilkka Kivimäki, Founding Partner, Maki.vc
Ilkka Paananen, verkställande direktör, Supercell
Kristiina Mäkelä, provost, Aalto-universitetet
Antti Vasara, verkställande direktör, VTT
Nina Nissilä, direktör, FPA
Mikko Rusama, digitaliseringsdirektör, Helsingfors stad

Ytterligare information:
Risto Siilasmaa, ordförande för delegationen för teknikbranschen
(kontakt: Ilona Turtola, kommunikationsexpert, tfn 02955 30126, ilona.turtola(at)vm.fi)
Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 996, valtteri.aaltonen(at)vm.fi
Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 029 553 0023, sami.kivivasara(at)vm.fi