Valtioneuvoston päätös VM/2023/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.1.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseen (COM(2021) 624 final) sisältyvän Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman muuttamiseksi

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Finanssiasiantuntija, esittelijä Elisa Aaltonen, p. +35 8295530255

Asia

Suomen kestävän kasvun ohjelma, joka sisältää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman, hyväksyttiin valtioneuvostossa 27.5.2021. Valtioneuvoston hyväksymä suunnitelma toimitettiin komissiolle Suomen ehdotuksena elpymis- ja palautumissuunnitelmaksi. Komission tekemän arvion pohjalta EU:n neuvosto hyväksyi 29.10.2021 Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä. Elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) perustamisesta annetun asetuksen (EU) 2021/241 (RRF-asetus) mukaisesti neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi vahvistetaan uudistukset ja investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja tavoitteet ja rahoitusosuudet. RRF-asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden rahoitusosuuden enimmäismäärä vahvistui kesäkuussa 2022. Muutoksiin on vaikuttanut maiden talouskehitys vuosina 2021 ja 2020. Laskelman mukaisesti Suomen enimmäisrahoitusosuus RRF-välineestä laski noin 2,09 miljardista eurosta noin 1,82 miljardiin euroon. Lisäksi Suomen alkuperäinen suunnitelma ylitti rahoitusosuuden enimmäismäärän vajaalla 10 miljoonalla eurolla, joten suunnitelmaa päivitetään leikkaamalla investoinneista yhteensä 272,55 miljoonaa euroa. Lisäksi suunnitelmaan tehdään komission ehdottamia teknisluonteisia muutoksia.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy Suomen ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseen sisältyvän Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman muuttamiseksi (RV)

Vaikutukset

Elpymis- ja palautumissuunnitelman päivityksellä ei ole merkittävää BKT-vaikutusta alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Suunnitelman päivitys ei muuta merkittävästi alkuperäistä arviota suunnitelman vaikutuksista.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen