Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 13.27
Pressmeddelande

Regeringen beslutade i februari 2022 om tidsbegränsade preciserade åtgärder i syfte att lindra jordbrukets kostnadskris på grund av de höjda energipriserna. Regeringen föreslår att lantbruksföretagare beviljas tillfälligt fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket.

Stödet grundar sig på de tillfälliga regler om statligt stöd som Europeiska kommissionen har godkänt till stöd för ekonomin på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Europeiska kommissionen godkände stödprogrammet den 20 maj.

”Kommissionens åsikt om fastighetsskattestödet har varit förväntad och önskad. Stödet riktas särskilt till sådana producenter som under de senaste åren investerat i sina produktionsbyggnader och i framtiden för sina gårdar. Fastighetsskattestödet är särskilt viktigt i en situation där jordbruksproducenternas kostnader har stigit till en helt oförutsägbar nivå sedan Rysslands invasion”, berättar finansminister Annika Saarikko. 

Stödet kan sökas på hösten 

Stödet genomförs i form av en sänkning av skatten på sådana produktionsbyggnader inom jordbruket som ägs av jordbruksidkare. Den föreslagna sänkningen kan vara högst 35 000 euro. Skatter på mindre än 10 euro sänks dock inte. Stödet påverkar fastighetsbeskattningen för 2022.

En förutsättning för stödet är att andelen foder, bränsle och smörjmedel, el och gödselmedel utgör minst 15 procent av jordbruksutgifterna före reserveringar, avskrivningar och ränteutgifter. 

Stödet beviljas inte automatiskt utan det ska ansökas separat. Ansökningstiden går ut den 31 oktober. Efter att stödet har beviljats ska Skatteförvaltningen slopa skyldigheten att betala fastighetsskatt till den del som motsvarar sänkningen och betala tillbaka skatt som redan betalats. Skatteförvaltningen ger närmare anvisningar om ansökan om fastighetsskattestödet under augusti månad. 

Stöd kan inte beviljas personer, sammanslutningar eller organ som omfattas av sanktioner som påförts på grund av kriget i Ukraina. 

Mer information:

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)gov.fi
Statssekreterare Timo Reina, tfn 040 555 8458, timo.reina(at)gov.fi