Kakor på webbplatsen

Kakorna är små textfiler som sparas i din webbläsare när du använder webbplatsen. Syftet med kakorna är att webbplatsen ska lagra vissa av dina val (t.ex. språk) under en viss tid. På detta sätt behöver du inte göra samma val på nytt när du flyttar från en sida till en annan under samma session.

En del av de kakor som används på vm.fi är nödvändiga. Webbplatsen behöver dem för att fungera ändamålsenligt. Med hjälp av de nödvändiga kakorna säkerställs webbplatsens tekniska funktion och kakorna används inte för andra ändamål. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).

Kakor används dessutom för uppföljning av besökare och kvalitetskontroll (icke-nödvändiga), och den information som finansministeriet samlar in används för att statistikföra och analysera användningen av webbplatsen samt för att utveckla webbsidorna och deras innehåll. Vi hoppas att du också godkänner de icke-nödvändiga kakorna. De insamlade uppgifterna används inte för marknadsföring och besöksstatistiken från webbanalysen lämnas inte ut utanför statsrådet. Endast ministerierna har tillgång till varandras webbanalys för att utveckla sin webbkommunikation.

Kakor kan också placeras i webbläsaren av tredje parter. Av deras tjänster ser vi innehållet på vår webbplats som inbäddningar (inbäddningar av kanaler i sociala medier). 

Nödvändiga kakor

COOKIE_SUPPORT 
Kaka som skapas av publikationssystemet (Liferay) för att lagra information om att kakor är tillåtna i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens språkval och sparar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

JSESSIONID
Kaka i publikationssystemet som används för att koppla användaren till en egen session. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10161
Kaka i publikationssystemet som används för att spara tidsstämpeln för användarens session och för att varna att sessionen håller på att löpa ut. Kakan lagras i ett år.

AWSALB, AWSALBCORS  
Kakor i servermiljön som förbättrar användarupplevelsen genom att jämna ut belastningen på servrarna och säkerställa att användarsessionen inte avbryts. Den senare kakan säkerställer att webbplatsen fungerar i de nyaste webbläsarversionerna. Kakorna lagras i en vecka.

VIA_COOKIE_ACCEPTANCE
Kaka som gör det möjligt för Valtori att spara information om att användningen av kakor godkänns eller förbjuds på en webbläsare (meddelande om kakor). Kakan lagras i ett år.

Kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll

Om besökaren också godkänt användningen av kakor för uppföljning av besökare och kvalitetssäkring (icke-nödvändiga), samlar övervakningen av besökare in allmänna statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen, som utnyttjas för att utveckla webbtjänsten och för kvalitetskontroll. 

Sådana uppgifter är till exempel information om

  • via vilken sida du kom till webbplatsen
  • vilka sidor som laddats ned
  • vilken tid sidorna laddats ned
  • webbläsare och operativsystem samt 
  • vilken din internetleverantör är.

Webbanalys

Avsikten med webbanalysen är inte att identifiera enskilda personer, och användarnas IP-adresser sparas inte i sin helhet. En användares IP-adress används dock för att fastställa hos vilken organisation IP-adressen är registrerad och för att klarlägga användarens geografiska läge. Platsinformationen är riktgivande: på landnivå anges den geografiska platsen rätt exakt, men på region- och stadsnivå lite mindre exakt.

SnoobiID
Kakan tilldelar användaren en unik identifikationskod. Kakan lagras i två år.

Snoobisession_vm_fi 
Kakan sparar uppgifterna om besöket tills användaren lämnar webbplatsen. Kakan är aktiv under sessionen.

Snoobi30minute_vm_fi
Kaka för webbanalys som för samman uppgifter om besöken, om användaren återgår till webbplatsen inom en halv timme efter att ha lämnat den. Kakan lagras i 30 minuter.

Kvalitetskontroll

Vi använder tjänsten Siteimprove för att kontrollera webbplatsens tillgänglighet, användbarhet och kvalitet, bland annat hur länkarna fungerar. Finansministeriet gör ändringar och förbättringar i tillgängligheten och användbarheten på sin webbplats utifrån informationen.
IP-adresserna anonymiseras automatiskt, och de insamlade uppgifterna kopplas inte till personen.

Siteimprove överlåter inte uppgifterna vidare och tredje parter kan inte utnyttja kakor eller uppgifter som kan kopplas till dem.

NMSTAT 
Kaka i tjänsten Siteimprove som sparar information om användningen av webbplatsen. Kakan lagras i 1000 dagar.

Tillämpningar från tredje part

På vissa sidor av finansministeriets webbplats (vm.fi) används tillämpningar från tredje part för att visa innehållet. Sådana är exempelvis Youtube-videor som har integrerats på sidorna. I samband med att sidan laddas kan dessa applikationer placera kakor i besökarens webbläsare. Kakorna förmedlar information om nedladdningen av sidan och sidans adress till en tredje part. 
Dessa kakors funktion kan inte påverkas av de inställningar för kakor som finns på webbplatsen vm.fi. Kakor från tredje part kan tillåtas eller blockeras i webbläsarens inställningar. Anvisningar finns på adressen aboutcookies.org.

Länkar och delningsknappar från vår webbplats till tjänster på sociala medier förmedlar inte information om användaren till dessa tjänsteleverantörer, om länkarna och knapparna för att dela inlägget inte klickas.

Information om kakor och dataskydd finns på tjänsternas egna webbplatser: 

Förbud mot användningen av kakor

Webbplatsen Vm.fi använder en kakbanner. När du använder webbplatsen kan du ge ditt samtycke till användning av icke-nödvändiga kakor och insticksprogram (plug-ins).

Om du inte godkänner kakor, lagras inte heller icke-nödvändiga kakor eller insticksprogram på din dator, surfplatta eller telefon.

Du kan ändra ditt tidigare val av kakor genom att klicka på länken nedan. När du klickar på länken visas meddelandet om kakor på nytt.

Anvisningar om hanteringen av kakor 

Anvisningar om hanteringen av kakor för de mest använda webbläsarna och applikationerna

Mobila enheter

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Justitieministeriet samlar in tekniska logguppgifter om dataförbindelserna och användningen av webbplatsen. Uppgifterna behövs för att producera nättjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten. Logguppgifterna innehåller information som eventuellt kan kopplas till en enskild person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Logguppgifterna används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att reda ut fel och avvikelser i informationssäkerheten.

Behandling av personuppgifter i samband med produktionen av nättjänsten och tillgodoseendet av informationssäkerheten är nödvändig för att finansministeriets ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Avtalsparten till Valtori, som är tjänsteleverantör för publikationssystemet, utnyttjar i sitt nätverk för innehållsleverans en procent av logguppgifterna om besök på webbplatsen i syfte att utveckla sina tjänster. För detta ändamål överförs uppgifterna till Förenta staterna. Grunden för överföring av personuppgifter till Förenta staterna är de standardklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen. Valtori bereder en ändring som gör det möjligt att hålla logguppgifter i nätverk för innehållsleverans inom EU från och med hösten 2021. 

Mer information om behandlingen av personuppgifter vid finansministeriet