Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/116

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 104/2022 vp; EV 99/2022 vp)

HE 104/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Antti Makkonen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530013
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla, lain luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 luvun 16 §:n ja 18 luvun 5 §:n muuttamisesta ja lain Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen