Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nya produktivitetsnämnden inleder sin verksamhet

Finansministeriet
30.8.2018 13.23
Nyhet

Statsrådet utfärdade den 27 juni 2018 en förordning om grundandet av en oberoende produktivitetsnämnd i Finland. Nämnden har nu inlett sin verksamhet och medlemmarna under den första verksamhetsperioden har utnämnts.

Produktivitetsnämnden ska följa utvecklingen av produktiviteten och konkurrenskraften i Finlands ekonomi, producera oavhängiga rapporter om den och ge ut en årlig produktivitets- och konkurrenskraftsrapport. 

Nämnden är ett självständigt och oavhängigt sakkunnigorgan som verkar i anslutning till finansministeriet. 

Medlemmarna under den första verksamhetsperioden

Statsrådet utnämnde den 30 augusti medlemmarna för verksamhetsperioden 1.9.2018-30.8.2021. 

Ordförande för nämnden är finansrådet Markku Stenborg (Doc., PhD) från finansministeriet. De övriga medlemmarna är forskningsdirektören Mika Maliranta (professor, FD) från Näringslivets forskningsinstitut, forskningskoordinatorn, prognoschefen Ilkka Kiema (FD, PD) från Löntagarnas forskningsinstitut och prognoschefen Janne Huovari (YTM) från Pellervon taloustutkimus PTT. Deras personliga suppleanter är forskaren Nelli Valmari (ekon. dr), tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen (ekon. dr) och forskningsdirektören Olli-Pekka Ruuskanen (ekon. dr). Finansexperten Annaliina Kotilainen (ekon. dr) från finansministeriet är nämndens sekreterare.

Nämnden publicerar sin första rapport under vårvintern 2019.

Ytterligare information:

Mikko Spolander, överdirektör, tfn 029 553 0006, mikko.spolander(at)vm.fi 
Markku Stenborg, finansråd, tfn 029 553 0124, markku.stenborg(at)vm.fi

Finanspolitiken Ministeriet