Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Produktivitetsnämnden:
Produktiviteten har återhämtat sig i Finland efter den exceptionella minskning som följde finanskrisen

Finansministeriet
18.3.2019 10.00 | Publicerad på svenska 18.3.2019 kl. 10.06
Nyhet

Produktivitetsnämnden utgav den 18 mars sin första rapport om utvecklingen av produktiviteten och konkurrenskraften inom den finländska ekonomin. Rapporten granskar produktivitetsutvecklingen ur flera perspektiv med hjälp av nationalräkenskaperna, tillväxtberäkning och uppgifter på företagsnivå.

Produktiviteten ökade kraftigt i Finland från 1990-talet ända fram till finanskrisen, tills tillväxten upphörde och började minska. De viktigaste orsakerna till att produktiviteten minskade var chocken som drabbade elektronikindustrin och samhällsekonomins försvagade konkurrenskraft. Dessa faktorer ledde till långvarig negativ eller svag tillväxt, även om sysselsättningen förblev hög med hänsyn till konjunkturläget. Arbetsproduktiviteten har emellertid återhämtat sig såväl inom industrin som inom de privata tjänsterna under de senaste åren.

Produktivitetsminskningen var kraftigare och återhämtningen svagare i Finland än i jämförelseländerna. Den viktigaste produktivitetsfaktorn, den så kallade totala produktiviteten, minskade också. Den totala produktiviteten beskriver alla de produktivitetsförändringar som inte kan förklaras med andra faktorer, såsom arbetskraftens kompetens eller tillgänglig teknik. En del av nedgången i produktiviteten förklaras av svag efterfrågan och konkurrenskraft.

Företagen uppvisar betydande skillnader i produktivitetsnivån. Så kallad kreativ förödelse, där arbetskraft övergår från mindre produktiv produktionsverksamhet till mera produktiv verksamhet, är väsentlig med tanke på produktivitetstillväxten på samhällsekonomisk plan.

Produktivitetsutveckling kan enligt produktivitetsnämndens rapport främjas på många olika sätt med hjälp av policyåtgärder, men många av dem påverkar indirekt och möjligen också med stor eftersläpning. Det viktigaste vore att fokusera på upprätthållandet och förstärkandet av förutsättningarna för produktivitetstillväxt.

Produktivitetsnämnden tillsattes den 30 augusti 2018 som ett oavhängigt sakkunnigorgan verksamt vid finansministeriet. Nämnden följer upp utvecklingen inom den finländska ekonomins produktivitet och konkurrenskraft, producerar oavhängiga bedömningar och ger ut en årlig produktivitets- och konkurrenskraftsrapport.

Läget för produktiviteten i Finland (på finska)

Nya produktivitetsnämnden inleder sin verksamhet (nyhet 30.8.2018)

Ytterligare information:

Markku Stenborg, finansråd, nämndens ordförande, tfn 0295530124, markku.stenborg(at)vm.fi