Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen offentliggjorde sitt förslag till EU-budget för nästa år

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2021 10.35
Pressmeddelande

Prioriterade områden i Europeiska kommissionens förslag är ekonomisk återhämtning, skapande av arbetstillfällen, grön övergång och digitalisering.

Kommissionen föreslår följande anslag för nästa år:

  • Anslagen för åtagandebemyndiganden uppgår sammanlagt till 167,8 miljarder euro. EU förbinder sig till dessa anslag nästa år, men en del av dem betalas först senare.
  • Anslagen för betalningsbemyndiganden uppgår sammanlagt till 169,4 miljarder euro. Dessa anslag betalar EU nästa år.

Dessutom anger kommissionen i sitt förslag att man delar ut 143,5 miljarder euro i bidrag och högst 194,8 miljarder euro i lån ur EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU) nästa år.

Kommissionen publicerade sitt förslag till unionens budget för nästa år tisdagen den 8 juni. Det är fråga om den andra årliga budgeten inom budgetramen för 2021–2027.

Nästa steg är att medlemsländerna bildar sin ståndpunkt i fråga om kommissionens förslag vid behandlingen i EU-rådet. Därefter behandlas budgeten av Europaparlamentet. Det slutgiltiga beslutet om budgeten fattas i samarbete mellan rådet och parlamentet i slutet av 2021.

Ytterligare information:

Anna Hyvärinen, konsultativ tjänsteman, tfn. 02955 30405, anna.hyvarinen(at)vm.fi

Finanspolitiken