Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna ska diskutera euroområdets budgetinstrument samt prioriteringarna för ekonomiska och finansiella frågor de närmaste åren

Finansministeriet
4.4.2019 8.29
Pressmeddelande
Petteri Orpo.
Arkivbild: EU

Finansministrarna samlas till EU-möten i Bukarest för att behandla bland annat kapitalmarknadsunionen och euroområdets budgetinstrument. Eurogruppen sammanträder fredagen den 5 april. Därtill samlas EU-ländernas finansministrar till ett informellt möte på fredag och lördag.

Finansminister Petteri Orpo, chefdirektör för Finlands Bank Olli Rehn och understatssekreterare vid finansministeriet Tuomas Saarenheimo företräder Finland vid mötena i Rumänien.

Euroområdets budgetinstrument stöder strukturella reformer

Eurogruppen fortsätter diskussionen om budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet. Genom budgetinstrumentet kan man bevilja finansiering för genomförandet av strukturella reformer och investeringar enligt de faktiska kostnaderna för genomförandet. Fokus i diskussionen ligger på styrningsmodellen för budgetinstrumentet.

Eurogruppen ska också få en lägesöversikt över hur reformerna i Grekland har framskridit. Utifrån lägesöversikten ska ministrarna bedöma huruvida en del av avkastningen av de Greklands skuldebrev som finns vid euroländernas nationella centralbanker kan intäktsföras till Grekland.

Därtill kommer Eurogruppen att diskutera det gemensamma insättningsgarantisystemet. Diskussionerna om den gemensamma insättningsgarantin och euroområdets budgetinstrument förs i inkluderande format, det vill säga mellan samtliga EU-länder förutom Storbritannien.

Information om frågorna på eurogruppens dagordning (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Bank- och kapitalmarknadsunionen som prioriteringar

Teman för det informella finansministermötet är följande:

  • prioriteringarna för ekonomiska och finansiella frågor de närmaste åren: slutförandet av bank- och kapitalmarknadsunionen, bekämpningen av penningtvätt, utvärdering av samordningsramen för den ekonomiska politiken samt beskattning av den digitala ekonomin
  • kapitalmarknadsunionens framtid: hållbar finansiering och finansteknologi
  • beskattning och arbetsmarknaden: beskattningens roll i stödjandet av ekonomisk tillväxt samt de ekonomiska konsekvenserna av arbetskraftens rörlighet.

Information om frågorna på det informella ministermötets dagordning (webbplatsen för Rumäniens EU-ordförandeskap, uppdateras efter mötet, på engelska)

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, martti.salmi(a)vm.fi
Elisa Tarkiainen, ministerns specialmedarbetare (mediekontakter i Bukarest), tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(a)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar. Utöver de formella mötena sammanträder ministrarna även informellt två gånger om året.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken Petteri Orpo