Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Preliminär överenskommelse om EU-budgeten

Finansministeriet
7.12.2020 11.06
Pressmeddelande

EU-rådet och parlamentet nådde fredagen den 4 december en preliminär överenskommelse om unionens budget för 2021. Budgeten fokuserar på lindringen av effekterna av koronapandemin, hållbar återhämtning samt grön och digital övergång.

Rådet och parlamentet enades om EU-budgeten för 2021 enligt följande:

  • Anslagen för åtagandebemyndiganden uppgår sammanlagt till ca 164,2 miljarder euro. EU förbinder sig till dessa anslag nästa år, men en del av dem betalas först senare.
  • Anslagen för betalningsbemyndiganden uppgår sammanlagt till ca 166,1 miljarder euro. Dessa anslag betalar EU nästa år.

Budgeten för 2021 är den första i EU:s nästa fleråriga budgetram. Rådet och parlamentet bekräftar inte överenskommelsen formellt eftersom budgetramen för 2021–2027 inte har antagits ännu. Kommissionen uppmanas att så snart som möjligt lägga fram ett nytt budgetförslag som tar hänsyn till den preliminära överenskommelsen. Därefter kan EU:s budget för 2021 formellt antas av rådet och parlamentet.

Finanspolitiken