EU:n toiminnan rahoitus

Euroopan unionin vuosittainen talousarvio perustuu monivuotiseen rahoituskehykseen. Kehys muodostaa vuosittain laadittaville talousarvioille rajat menoluokittain.

Neuvosto ja parlamentti päättävät talousarvion menotason talousarviomenettelyn yhteydessä. Neuvosto päättää EU:n budjetin tuloperusteista yleensä rahoituskehysneuvottelujen yhteydessä. Komissio toteuttaa talousarviota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. EU-budjetin menot jäsenvaltioihin kulkevat pääosin budjetin rahastojen kautta.

EU:n tilintarkastuksesta vastaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Parlamentti myöntää komissiolle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksesta.

Ajankohtaista

EU:n budjetista syntyi sopu

VM
Tiedote 16.11.2021 10.37

Suomi haluaa EU:lle kurinalaisen budjetin

VM
Tiedote 11.11.2021 7.43

EU:n budjetista syntyi alustava sopu

VM
Tiedote 7.12.2020 11.06

EU:n budjetista syntyi sopu

VM
Uutinen 19.11.2019 8.48

Sovittelu EU:n talousarviosta jatkuu

VM
Uutinen 19.11.2018 10.36