Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeri Annika Saarikko:
Valtiovarainministerien ilmastokoalitio laajeni merkittävästi Suomen puheenjohtajakaudella

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2023 8.14
Kolumni
Valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Valtiovarainministerien ilmastokoalitio auttaa jäsenmaitaan tekemään ilmastotyötä niin, että se pohjautuu parhaaseen mahdolliseen tietoon ja hyödyllisiin kokemuksiin. Suomen johdolla olemme saaneet ilmastotyötä eteenpäin valtiovarainministeriöissä.

Valtiovarainministerien ilmastokoalitio perustettiin huhtikuussa 2019 Suomen aloitteesta. Suomi on toiminut toisena puheenjohtajamaana alusta saakka, ja kausi päättyy perjantaina 14. huhtikuuta. 

Olemme saaneet paljon aikaan puheenjohtajakaudellamme:

  • Jäsenmaita on nyt 84 eri puolilla maailmaa, kun alussa jäseniä oli 26. Lisäksi koalitiolla on 26 institutionaalista kumppania.
  • Koalitiolle on luotu vahva institutionaalinen perusta ja hallintomalli.
  • Jäsenmaiden osuus maailman bruttokansantuotteesta on nyt noin 66 prosenttia.
  • Jäsenmaiden osuus maailman päästöistä on nyt noin 40 prosenttia.

Koronapandemian alusta lähtien ministerit ovat kokoontuneet vähintään kaksi kertaa vuodessa ja asiantuntijat kuukausittain. Iso osa kokouksista on ollut virtuaalisia.

Valtiovarainministerit mukaan kansainväliseen ilmastoyhteistyöhön

Suomen johdolla ilmastokoalitio toi valtiovarainministerit mukaan YK:n ilmastokokouksiin vuonna 2019 ja biodiversiteettikokoukseen vuonna 2022. Valtiovarainministerien osallistuminen näihin kokouksiin on osoittanut, että talouden merkitys ilmasto- ja luontotyössä on tiedostettu. Ilmastotavoitteiden toteuttamisessa tarkastellaan yhä enemmän myös julkisen talouden kestävyyttä ja rahoitusratkaisuja. 

Koalitio tekee tiivistä yhteistyötä muiden kansainvälisten verkostojen kanssa, kuten keskuspankkien verkoston, EU:n ja G20-maiden kanssa.

Valtiovarainministeriöt ovat heränneet paneutumaan ilmasto- ja luontoasioihin, kun uutiset maailmalta ovat kertoneet ilmastonmuutoksen etenemisestä. Tuloksia ei synny hetkessä, mutta ilmastotyöllä on nyt kiire.

Suomen johdolla olemme saaneet ilmastotyötä eteenpäin valtiovarainministeriöissä. Täällä kotimaassa valtiovarainministeriö on tehnyt ilmasto- ja luontostrategian, jonka toimeenpanoa odotan kiinnostuneena. Samalla on kuitenkin tiedostettu, että panostuksia tähän työhön on lisättävä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Jäsenmaat hyödyntävät toistensa työtä

Suomen toiminta ilmastokoalition puheenjohtajana on kerännyt kiitosta ympäri maailman: niin valtiovarainministeriömme kuin ulkoministeriömme aktiivisuus on huomattu. Ilmastokoalition jäsenenä pääsemme myös hyödyntämään muiden maiden ja kumppaniorganisaatioiden työtä, kun ajamme omia kunnianhimoisia ilmastotavoitteitamme. 

Ilmastokoalition erityispiirre ja suosion salaisuus on avoin ja rakentava ilmapiiri. Jokainen mukana oleva maa voi olla toisilleen avuksi, ja samalla pyritään kokoamaan parasta mahdollista asiantuntemusta kaikkien hyödyksi. On tärkeää kuulla muiden kokemuksista ja nähdä, mihin suuntaan ilmastotyötä maailmalla ohjataan. Luomme samalla tärkeitä verkostoja, joita voimme hyödyntää työssämme.

Tarvitsemme ilmastotyössämme tietoa ja osaamista, jotta voimme tehdä toimivia päätöksiä ja linjauksia. Ilmastokoalitio auttaa meitä kasvattamaan tällaista osaamista.

Suomi voi olla kokoaan suurempi maailmalla

Kun osallistumme aktiivisesti ilmastokoalition työhön, voimme tarjota muille maille osaamistamme ja johtajuutta. Ilmastonmuutos ja luontokato koskettavat kaikkia maita. Yhdessä pyrimme muuttamaan järjestelmiämme niin, että taloutemme ei tuhoa vaan rakentaa tasapuolista, turvallista ja kestävää huomista.

Puheenjohtajuudesta perinnöksi jää lähestymistapa: teemme tarvittavat toimet niin, että ne pohjautuvat parhaaseen mahdolliseen tietoon ja hyödyllisiin kokemuksiin. Lisäksi olemme osoittaneet kunnianhimoa, jonka avulla Suomi voi olla kokoaan suurempi maailmalla ja osoittaa ilmastojohtajuutta.

Annika Saarikko
valtiovarainministeri
@AnnikaSaarikko

Annika Saarikko Rahoitusmarkkinat Talouspolitiikka Verotus