Hyppää sisältöön
Media

Kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan – Digi arkeen -neuvottelukunnan kolmivuotinen toimikausi päättyi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.1.2020 13.00
Uutinen

Digi arkeen -neuvottelukunta on toiminut kolmen vuoden ajan tärkeässä roolissa digisyrjäytymisen estämisessä. Neuvottelukunnan kolmivuotinen toimikausi on saatu päätökseen. Työn tulokset ja palaute toiminnasta puhuvat puolestaan, joten neuvottelukunnan työtä tullaan jatkamaan uudistettuna myös käynnissä olevan hallituskauden ajan.

Digi arkeen -neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Neuvottelukunta aloitti toimintansa maaliskuussa 2017 tukeakseen digitaalisten palvelujen kehittämistä siten, että digitalisaation tuomat mahdollisuudet olisivat tasavertaisesti kaikkien saatavilla.

”Digitalisoituminen vaatii kansalaisilta aivan uudenlaista osaamista. Vaikka meillä suomalaisilla onkin tutkitusti EU-maiden paras digiosaaminen, tulee valtion kuitenkin osaltaan huolehtia siitä, että yhteiskunnan kaikki ryhmät pidetään kehityksessä mukana. Meidän on siksi aktiivisesti estettävä digisyrjäytymistä. Digi arkeen -neuvottelukunta toimii tässä erinomaisena kanavana: neuvottelukunta kokoaa ja tuo valtioneuvoston tietoon näkökohtia, joiden huomioon ottaminen on välttämätöntä digitaalisia palveluja kehitettäessä”, neuvottelukunnan sihteeristössä toimiva neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi toteaa.

Neuvottelukunta on toiminut aktiivisesti digisyrjäytymisen estämisessä

Digi arkeen -neuvottelukunta julkaisi alkuvuodesta 2019 toimintakertomuksensa, johon on koottu tärkeimmät neuvottelukunnan huomiot digitalisaatioon liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista kansalaisille.

”Huomiot koskevat digitalisaation syrjäyttävää vaikutusta, jota tulee ehkäistä. Huomioihin on myös nostettu digipalveluiden saavutettavuuden varmistaminen, digipalveluihin tunnistautumisen kehittäminen sekä sen tutkiminen, miten digitaalisuus vaikuttaa ihmisten arkeen”, Saarijärvi kertoo.

Toiminnan saatua jatkoa loppuvuodelle 2019 neuvottelukunnan työssä paneuduttiin muun muassa hallitusohjelman digiteemojen ja meneillään olevien uudistusten käsittelyyn. Lisäksi neuvottelukunta edisti aktiivisesti vuoropuhelua keskeisten toimijoiden kanssa.

”Jotta kukaan ei putoaisi digitalisaation kehityksen kelkasta, on yksityisen sektorin kiinnitettävä julkisen hallinnon ohella yhtä lailla huomiota siihen, että digitaaliset palvelut eivät syrjäytä ketään. Olemme siksi halunneet syventää yhteistyötä erityisesti elinkeinoelämän edustajien kanssa”, Saarijärvi toteaa.

Neuvottelukunnan työ on koettu tarpeelliseksi ja työtä tullaan jatkamaan uudistetussa muodossa. Uusi neuvottelukunta on tarkoitus asettaa alkuvuodesta 2020.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, puh. 02955 30010 marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Sanna Juutinen, puh. 02955 30506 sanna.juutinen(at)vm.fi