Hyppää sisältöön
Media

Alla med i det digitala samhället – Digi i vardagen -delegationens treåriga mandatperiod löpte ut

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.1.2020 13.00 | Publicerad på svenska 8.1.2020 kl. 8.32
Nyhet

Samarbets- och dialogkanalen Digi i vardagen -delegationen har i tre års tid spelat en viktig roll när det gäller att förebygga digital utslagning. Delegationens treåriga mandatperiod har nu löpt ut. Resultaten och responsen på verksamheten talar för sig, och delegationens arbete kommer att fortsättas i ny form även under den pågående regeringsperiodens gång.

Digi i vardagen -delegationen är en samarbets- och dialogkanal mellan medborgarorganisationer, forskare och finansministeriet som svarar för digitaliseringen av offentliga tjänster. Delegationen inledde sin verksamhet i mars 2017 i syfte att stöda utvecklandet av digitala tjänster så att alla skulle ha jämlik tillgång till möjligheterna med digitalisering.

"Digitaliseringen kräver ny slags kompetens av medborgarna. Även om vi finländare bevisligen toppar jämförelserna om digital kompetens i EU bör staten dock för egen del se till att alla samhällsgrupper hänger med i utvecklingen. Vi måste därför förebygga digital utslagning på ett aktivt sätt. Digi i vardagen -delegationen är en utmärkt kanal i detta hänseende: delegationen sammanställer information och informerar statsrådet om aspekter som nödvändigtvis måste tas i beaktande då digitala tjänster utvecklas”, säger konsultativa tjänstemannen Marjukka Saarijärvi som är verksam vid delegationens sekretariat.

Delegationen har förebyggt digital utslagning på ett aktivt sätt

Digi i vardagen -delegationen publicerade sin verksamhetsberättelse i början av 2019. Den innehöll delegationens viktigaste observationer om möjligheterna och utmaningarna som digitaliseringen medför för medborgarna.

”Observationerna gäller digitaliseringens marginaliserande inverkan som bör förebyggas, samt det att de digitala färdigheterna hör till dagens medborgarfärdigheter. Observationerna inkluderar även säkerställandet av tillgången till digitala tjänster, identifieringen i e-tjänsterna samt undersökning av hur digitaliseringen påverkar människors vardag", berättar Saarijärvi.

Efter att verksamheten förlängdes till slutet av 2019 gick delegationen igenom bland annat behandlingen av de digitala temana i regeringsprogrammet och av pågående reformer. Delegationen främjade dessutom aktiv dialog mellan de viktigaste aktörerna.

”För att ingen ska hamna på efterkälken när det gäller digitaliseringen bör även den privata sektorn vid sidan av den offentliga förvaltningen fästa uppmärksamhet vid att de digitala tjänsterna inkluderar alla. Vi har därför försökt fördjupa samarbetet speciellt med företrädare för näringslivet”, konstaterar Saarijärvi.

Delegationens arbete har upplevts som nödvändigt och arbetet kommer att fortsättas i förnyad form. En ny delegation ska tillsättas i början av 2020.

Noggrannare information:

Ytterligare information:

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30010 marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Sanna Juutinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi