Hyppää sisältöön
Media

Tiedolla johtamisesta kaivataan lisää keskustelua

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.1.2022 12.04
Uutinen

Digi arkeen -neuvottelukunta on koonnut yhteen asiantuntijakeskusteluiden pohjalta tiedolla johtamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Marraskuussa 2021 järjestetyssä pyöreän pöydän keskustelussa esille nousseet asiantuntijoiden huomiot tarjoavat lähtökohtia jatkokeskusteluille.

Keskusteluun tarvitaan yhteistä kieltä  

Pyöreän pöydän keskustelussa tunnistettiin yhteisiä haasteita osaamisessa. Haasteet liittyvät eri osapuolten tietoon liittyvään ymmärrykseen, joka on eritasoista ja hajanaista.

Tietoa koskevaan keskusteluun tarvitaan yhteistä kieltä, sanastoa, kuvausta ja konkretisointia sekä enemmän esimerkkejä ymmärryksen syntymiseksi. Yhteinen kieli ja sitä kautta syntyvä ymmärrys auttavat eri sektoreita toimimaan tehokkaasti ja tuloksellisesti myös yhdessä.

Asiakasymmärrys syntyy monipuolisella tiedolla

Keskustelussa todettiin, että tietoa käytetään usein vain teknisten ongelmien ratkaisuun tai hallinnolliseen raportointiin. Sitä tulisi kuitenkin hyödyntää ennen kaikkea asiakaskokemuksen parantamiseen. Keskustelussa tunnistettiin, että ymmärrystä asiakkaiden tarpeista tulisikin parantaa kaikilla sektoreilla.

Tiedolla johtamisen edellytys on korkealaatuinen ja käyttötarkoitukseen nähden oikea data käyttäjistä, asiakkaista ja kansalaisista. Keskustelijat katsoivat, että asiakasymmärrystä ei voi syntyä, jos käytettävissä ei ole riittävän monipuolista tietoa. 

Keskustelijoiden mukaan asiakaskokemus ja sen johtaminen strategisesti tulisi olla paremmalla tavalla mukana eri sektoreiden toimijoiden palvelu- ja kehittämistyön suunnittelussa, päätöksenteon tukemisessa tai ylipäätään strategisessa työssä. 

Tietoa pitää johtaa, jotta tiedolla voi johtaa

Pyöreässä pöydässä kiteytettiin, että tiedolla johtamisen tulee olla johtamisjärjestelmän ydinprosessi, jossa jalostetaan tavoitteet mittareiksi, joista saadaan tietoa analysoitavaksi ja hyödynnettäväksi päätöksenteon tueksi. Koko prosessin on oltava toimiva ja eheä.

Tiedolla johtamiseen liittyvistä haasteista merkittävimpiä on keskustelun perusteella asiakaslähtöisen johtamisen puute, ei asiakastiedon puute. Yhteistyömallien luominen ja jalkauttaminen ovat olennainen osa tiedolla johtamisen kehittämistä.

Keskustelijat katsoivat, että tarvitaan kansallisesti yhteistä eri tasoille pureutuvaa tiedon yhteentoimivuuden tarkastelua.

Tiedolla johtamista käsittelevä pyöreän pöydän keskustelu oli keskustelusarjan neljäs tilaisuus. Ensimmäinen keskustelu järjestettiin lokakuussa 2020, ja sen teema oli hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Toisessa pyöreän pöydän keskustelussa käsiteltiin digitaitoja ja -osallisuutta. Kolmannessa tilaisuudessa aiheena oli perus- ja ihmisoikeudet digitaalisissa palveluissa.

Lisätietoja:

Digi arkeen -neuvottelukunnan sihteeristö

neuvotteleva virkamies Suvi Savolainen, puh. 02955 30122, suvi.savolainen(at)gov.fi
koordinaattori Pirre Laaksonen, puh. 0295 530243 pirre.laaksonen(at)gov.fi

Julkisen hallinnon ICT