Hyppää sisältöön
Media

Hankintasopimuksissa varautuminen varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden palveluiden ja tarvikkeiden saatavuuden

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2022 12.09
Uutinen
Hankinta-Suomen logo.

Kuntaliitto on julkaissut Varautuminen hankinnoissa -oppaan osana valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi-ohjelmaa. Oppaassa on erityisesti huomioitu johtamisen näkökulma systemaattisen riskienhallinnan toteuttamiseksi organisaatioiden hankintasopimuksissa.

Hankinnoissa varautuminen edellyttää, että organisaatio tunnistaa ne kilpailutuksensa, jotka edellyttävät riskienhallinnan toimenpiteitä. Varautumalla varmistetaan, että yhteiskunnan elintärkeät palvelut toimivat kaikissa tilanteissa tuottajasta riippumatta.

”Hankinta-Suomessa edistetään julkisten hankintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Varautuminen häiriötilanteisiin on muuttuneessa turvallisuusympäristössä erityisen tärkeää, mikä koskee myös ulkoa hankittuja palveluja. Nyt julkaistu opas antaa erinomaiset edellytykset kehittää hankinnoissa varautumista ja organisaatioiden riskienhallintaa”, sanoo hankintojen koordinaatiosta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero.

Oppaasta neuvoja riskienhallinnan huomioimiseen julkisissa hankinnoissa

Toiminnan jatkuvuudenhallinta, huoltovarmuus, varautumissuunnitelmien yhteensovittaminen järjestäjän ja tuottajan välillä sekä mahdollinen yhteinen etukäteisvalmistelu häiriötilanteen varalle on huomioitava jo palvelujen kilpailuttamisvaiheessa.

Palveluiden järjestämistä koskevat samat periaatteet ja velvoitteet riippumatta siitä, tuotetaanko palvelu itse vai hankitaanko se ulkoa. Järjestämis- ja tuottamisvastuun jakautuminen usean toimijan kesken edellyttää järjestämisvastuussa olevalta taholta entistä kokonaisvaltaisempaa riskienhallintaa.

Kuntien ja valtion organisaatioiden tulee osata johtaa prosessiaan niin, että hankinnoissa varautuminen tapahtuu systemaattisesti riskien tunnistamisen myötä. Lisäksi organisaation tulisi pystyä asettamaan sopimusehdot, jotka varmistavat varautumisen riittävän tasoisena. 

Oppaassa on myös esimerkkejä varautumisriskien tunnistamiseksi. 

Opas on toteutettu osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Ohjelman avulla edistetään muun muassa hankintoja strategisena toimintona. 

Lisätietoja:
Opas:
erityisasiantuntija Ari Korhonen, Kuntaliitto, puh. 044 797 1550, ari.korhonen(at)kuntaliitto.fi

Hankinta-Suomi-ohjelma:
finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi
johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Hallintopolitiikka Sirpa Paatero