Hoppa till innehåll
Media

Tillgången till samhällets vitala tjänster och förnödenheter säkerställs genom beredskap i upphandlingsavtal

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2022 12.09
Nyhet
Hankinta-Suomen logo.

Kommunförbundet har publicerat guiden Beredskap vid upphandlingar i anslutning till finansministeriets och Kommunförbundets program för verkningsfull offentlig upphandling. I guiden beaktas särskilt ledarskapsperspektivet när det gäller att genomföra systematisk riskhantering i fråga om organisationernas upphandlingskontrakt.

Beredskap vid upphandling förutsätter att organisationen identifierar de upphandlingar som förutsätter riskhanteringsåtgärder. Genom beredskap ser man till att samhällets vitala tjänster fungerar i alla situationer oberoende av vem som producerar dem.

"Programmet för verkningsfull offentlig upphandling främjar den offentliga upphandlingens samhälleliga verkan. Beredskap inför störningssituationer är särskilt viktig i den förändrade säkerhetspolitiska omgivningen, och detta gäller även externt upphandlade tjänster. Den aktuella guiden ger utmärkta förutsättningar att utveckla såväl beredskapen inför upphandlingar som organisationernas riskhantering”, säger kommunminister Sirpa Paatero, som ansvarar för samordningen av upphandlingar.

Guiden ger råd om beaktande av riskhanteringen vid offentlig upphandling

Kontinuitetshanteringen av verksamheten, försörjningsberedskapen, samordningen av beredskapsplanerna mellan anordnaren och producenten samt eventuella gemensamma förberedelser inför störningssituationer ska beaktas redan i det skede då tjänsterna konkurrensutsätts.

Samma principer och skyldigheter gäller för ordnandet av service oberoende av om servicen produceras själv eller om den upphandlas externt. Fördelningen av organiserings- och produktionsansvaret mellan flera aktörer förutsätter att den aktör som har organiseringsansvaret har en mer övergripande riskhantering än tidigare.

Kommunerna och de statliga organisationerna ska kunna leda sina processer så att beredskapen vid upphandlingar sker systematiskt i och med att riskerna identifieras. Dessutom ska organisationen kunna uppställa avtalsvillkor som garanterar en tillräcklig nivå på beredskapen. 

Guiden innehåller också exempel på hur beredskapsrisker kan identifieras. 

Guiden har utarbetats i anslutning till programmet  för verkningsfull offentlig upphandling och den nationella strategin för offentlig upphandling. Programmet främjar bland annat utnyttjandet av upphandlingar som ett strategiskt verktyg. 

Mer information:
Guiden:
Ari Korhonen, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tfn 044 797 1550, ari.korhonen(at)kuntaliitto.fi

Programmet för verkningsfull offentlig upphandling
Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi
Katariina Huikko, ledande jurist, Kommunförbundet, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi