Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lausuntokierros
Kansainvälisten veroriitojen ratkaisemiseen ehdotetaan uutta sääntelyä

Valtiovarainministeriö
27.8.2018 14.18
Tiedote

Valtiovarainministeriö lähetti 27. elokuuta lausunnoille lakiluonnoksen, joka koskee kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyä.

Uuden lain tavoitteena on saattaa kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyä koskeva EU-direktiivi voimaan Suomessa. Direktiivin mukaisessa menettelyssä yksittäiseen, kansainvälistä verotusta koskevaan tulkintaongelmaan EU-valtioiden välillä pyrittäisiin löytämään ratkaisu valtioiden välisin neuvotteluin ja viime kädessä välimiesmenettelyssä.

Sen lisäksi, että uudessa laissa säädettäisiin EU-direktiivin mukaisesta kansainvälisten veroriitojen mukaisesta ratkaisumenettelystä, tavoitteena on soveltaa uusia säännöksiä tietyiltä osin myös muihin valtioiden välisiin, kansainvälistä verotusta koskeviin riidanratkaisumenettelyihin. Tarkoituksena on, että tiettyjä uuteen lakiin sisältyviä säännöksiä sovellettaisiin myös silloin, kun verovelvollinen on hakeutunut riitojenratkaisua koskevaan menettelyyn verosopimuksen perusteella tai siirtohinnoittelua koskevan EU-arbitraatiosopimuksen nojalla. EU-arbitraatiosopimuksen puitteissa voidaan pyrkiä ratkomaan EU-valtioiden välisiä siirtohinnoitteluun liittyviä ongelmia. Näin eri menettelyt olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset esimerkiksi sen osalta, millaisen riidanratkaisumenettelyn käynnistävän hakemuksen tulisi olla, mikä on erilaisten menettelyiden suhde toisiinsa ja miten riidanratkaisumenettelyssä saavutettu ratkaisu pannaan täytäntöön.

EU-direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan 30.6.2019 mennessä. Direktiivi edellyttää, että sitä sovelletaan hakemuksiin, jotka on toimitettu 1.7.2019 ja jotka koskevat 1.1.2018 tai sen jälkeen alkaneita verovuosia.

Siltä osin kuin lakiluonnokseen sisältyy muutosehdotuksia, jotka koskevat myös muita kuin EU-direktiivin mukaisia hakemuksia, niitä on tarkoitus soveltaa hakemuksiin, jotka on toimitettu 1.7.2019 tai sen jälkeen.

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnoksen lausuntokierrokselle 27. elokuuta. Lausuntoaika päättyy 21. syyskuuta. Lakiluonnokset, lausuntopyyntö ja lausunnot julkaistaan hankesivulla.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Leena Aine, puh. 02955 30032, leena.aine(at)vm.fi