Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling:
Löntagarnas köpkraft försvagas tillfälligt i år

Finansministeriet
25.6.2020 9.45
Pressmeddelande

Lönesumman minskar, inflationen blir långsammare och inkomstöverföringarna ökar visar den färska rapporten om uppföljning av lönebildningen som kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling tagit fram.

Kommissionen publicerade den nyaste lägesrapporten den 24 juni. Av rapporten framgår utsikterna för hur inkomsterna, priserna, köpkraften och konkurrenskraften kommer att utvecklas.

Löntagarnas sammanlagda köpkraft beräknas ha ökat med 2,1 procent 2019. Köpkraften minskar med 1,3 procent år 2020, men ökar igen med 1,1 procent åren 2021 och 2022. Ökningen av köpkraften bromsas av coronavirusepidemin och dess effekter på den ekonomiska utvecklingen.

Sysselsättningsgraden sjunker kraftigt och lönesumman minskar i år med knappt 3 procent. Lönesumman kommer att öka med knappt 3 procent per år under de kommande åren. Ökningen av arbetsinsatsen och höjningen av inkomstnivån bidrar till en ökad lönesumma.

De nominella inkomsterna ökade med 2,2 procent i fjol. De avtalsenliga höjningarna 2020 – 2021 höjer lönerna med 1,2 procent i år och med cirka en halv procentenhet mer nästa år. Enligt prognosen stiger inkomstnivån med 1,6 procent år 2020 och 2,5 procent år 2021.

I Finland steg löntagarersättningarna per löntagare med 1,6 procent 2019, medan de i euroområdet steg med i genomsnitt 2,0 procent. Europeiska kommissionen förutspår att i Finland ökar löntagarersättningarna i genomsnitt med 2,1 procent per löntagare under åren 2019–2021, vilket är 1,1 procent över det beräknade medeltalet för euroområdet. I medeltalet har man dock inte till exempel i fråga om Finland beaktat effekterna av den tillfälliga sänkningen av arbetspensionsavgiften.

Recessionen i världsekonomin och de begränsningsåtgärder som vidtagits för att bekämpa coronavirusets spridning minskar Finlands ekonomi avsevärt i år. Den kraftigt minskade produktionen och sysselsättningen, den långsammare pris- och kostnadsökningen samt politiken påverkar många indikatorer mycket mer än den genomsnittliga konjunkturväxlingen.

Ytterligare information:

Mikko Spolander, överdirektör, tfn 0295 530 006, mikko.spolander(at)vm.fi
Harri Kähkönen, finansråd, tfn 02955 30069, harri.kahkonen(at)vm.fi

Kommission för inkomst- och kostnadsutveckling framställer ekonomiska rapporter och kalkyler som kan användas vid förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal och vid beslutsfattandet. I kommissionen finns representanter för bland annat de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. Ekonomiska avdelningen vid finansministeriet fungerar som sekretariat för kommissionen.

Ekonomiska utsikter