Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Työtulotuki ei olisi tehokas tapa parantaa työllisyyttä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2022 13.02
Tiedote

Negatiivista tuloveroa selvittänyt työryhmä ei suosita työtulotuen käyttöönottoa tai sitä koskevan kokeilun käynnistämistä.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon asettaman asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on ollut selvittää negatiivisen tuloveron käyttöönottoa Suomen verojärjestelmässä. Työryhmä tarkasteli ja arvioi nykyisen työtulovähennyksen yhteyteen toteutettavaa negatiivisena tuloverona maksettavaa työtulotukea, sekä edellytyksiä toteuttaa työtulotukea koskeva kokeilu. 

Työtulotuki tarkoittaisi, että ansiotulovero voisi olla negatiivinen pientä palkkatuloa saavilla henkilöillä. Työtulotuen tavoitteena olisi kannustaa työllistymään esimerkiksi osa-aika- ja keikkatyöhön. 

Työtulotuki voitaisiin toteuttaa verolainsäädännössä nykyisen työtulovähennyksen yhteyteen. Työtulotuen toteuttaminen Verohallinnon tietojärjestelmissä olisi mahdollista, mutta edellyttäisi järjestelmään tehtävän perustavanlaatuisia muutoksia. Työtulotukea ei voitaisi vähentää muista veroista verojärjestelmän sisällä, vaan sitä varten tulisi olla määräraha valtion talousarviossa.

Työtulotukea koskevan kokeilun toteuttamiselle ei olisi juridisia esteitä, mutta sen valmisteluun ja toteuttamiseen tulisi varata useampi vuosi. 

Työryhmän tekemien vaikutusarvioiden perusteella työtulotuki ei juurikaan parantaisi työttömien työnteon kannustimia, eikä se olisi tehokas tapa parantaa työllisyyttä. Työryhmä toteaa, että ei olisi perusteltua ottaa käyttöön verojärjestelmään rakennettavaa tukea, joka edellyttäisi verotusjärjestelmien merkittävää uudistamista, mutta jonka ei voida arvioida täyttävän sille asetettuja tavoitteita tehokkaasti.

Sosiaaliturvaa täydentävän negatiivinen tuloveron toteuttaminen ongelmallista

Työryhmä tarkasteli myös laajempaa, sosiaaliturvaa täydentävää negatiivista tuloveroa. Tarkastelua tehtiin erityisesti siitä näkökulmasta, mitä erityisiä piirteitä liittyisi sosiaaliturvan toteuttamiseen verojärjestelmässä.

Sosiaaliturvaa täydentävän, perustulon kaltaisen negatiivisen tuloveron toteuttamiseen osana nykyisenkaltaista vuosituloihin perustuvaa progressiivista verotusta sisältyisi merkittäviä ongelmia. Nykyisessä verojärjestelmässä ei voitaisi varmistaa, että etuus olisi kuukausittain vähintään perusturvan tasoinen. Lisäksi etuus saattaisi olla eri suuruinen samalla tulotasolla muista verojen määrään vaikuttavista tekijöistä johtuen. 

Lisätiedot:
Hallitusneuvos Panu Pykönen, puh. 0295 530 225, panu.pykonen(at)gov.fi 
Finanssineuvos Fransiska Pukander, 0295 530 440, fransiska.pukander(at)gov.fi