Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Arbetsinkomststödet skulle inte vara något effektivt sätt att höja sysselsättningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2022 13.02
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som utrett negativ inkomstskatt rekommenderar inte införande av arbetsinkomststöd eller inledande av försök med det.

En av finansminister Annika Saarikko tillsatt sakkunnigarbetsgrupp hade i uppdrag att utreda möjligheten att ta i bruk en negativ inkomstskatt i det finländska skattesystemet. Arbetsgruppen undersökte och bedömde arbetsinkomststöd som betalas i form av negativ inkomstskatt i samband med det nuvarande arbetsinkomstavdraget samt förutsättningarna att genomföra ett försök med arbetsinkomststöd. 

Arbetsinkomststöd betyder att skatten på förvärvsinkomst kan vara negativ för personer med små löneinkomster. Syftet med arbetsinkomststödet är att uppmuntra till sysselsättning till exempel i deltids- och ströjobb. 

Arbetsinkomststödet kunde genomföras i samband med det nuvarande arbetsinkomstavdraget i skattelagstiftningen. Det skulle vara möjligt att förverkliga arbetsinkomststöd i Skatteförvaltningens informationssystem, men det förutsätter också grundläggande ändringar i systemet. Arbetsinkomststöd kan inte dras av från andra skatter inom skattesystemet, utan det borde finnas ett anslag för detta i statsbudgeten.

Det finns inga juridiska hinder för genomförandet av försöket med arbetsinkomststöd, men man borde reservera flera år för att beredningen och genomförandet av försöket. 

Enligt arbetsgruppens konsekvensbedömningar skulle arbetsinkomststödet knappast förbättra incitamenten för arbetslösa att arbeta och skulle heller inte vara något effektivt sätt att förbättra sysselsättningen. Arbetsgruppen konstaterar att det inte är motiverat att ta i bruk ett sådant stöd i skattesystemet som å ena sidan kräver en betydande reform av beskattningssystemen, men som å andra sidan inte kan bedömas uppfylla de uppsatta målen på ett effektivt sätt.

Problematiskt att införa en negativ inkomstskatt som kompletterar socialskyddet 

Arbetsgruppen undersökte också en mer omfattande negativ inkomstskatt som kompletterar socialskyddet. Undersökningen gjordes i synnerhet med tanke på vilka särskilda drag som hänför sig till genomförandet av socialskydd i skattesystemet.

Det finns betydande problem med att införa en negativ inkomstskatt som liknar basinkomst och som kompletterar socialskyddet i det nuvarande progressiva beskattningssystem som grundar sig på årsinkomster. I det nuvarande skattesystemet kan man inte garantera att förmånen skulle ligga åtminstone på samma nivå som grundtryggheten varje månad. Förmånen kunde dessutom vara olika stor på samma inkomstnivå på grund av andra faktorer som påverkar skattebeloppet. 

Mer information:
Panu Pykönen, regeringsråd, tfn 0295 530 225, panu.pykonen(at)gov.fi 
Fransiska Pukander, finansråd, tfn 0295 530 440, fransiska.pukander(at)gov.fi