Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Virvoitusjuomavero uudistetaan terveysperusteisempaan suuntaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 13.15
Tiedote

Virvoitusjuomien valmisteveroa ehdotetaan muutettavaksi terveysperusteisempaan suuntaan vahvistamalla veroon sisältyvää terveysohjausta.

Hallituksen tänään antaman esityksen mukaan virvoitusjuomavero porrastettaisiin juoman sokeripitoisuuden perusteella nykyisen kahden veroluokan sijaan kuuteen veroluokkaan. Lausuntopalautteen perusteella esitystä on muutettu siten, että veroporrastukseen ei vaikuttaisi se, sisältääkö juoma lisättyä sokeria vai ainoastaan luontaista sokeria. 

Alimman veroluokan veroa kannettaisiin sokerittomista juomista kuten nykyisin. Sokerittomien juomien vero laskisi 9 senttiin nykyisestä 13 sentistä litralta. 

Sokeripitoisten juomien vero olisi jatkossa porrastettu viiteen veroluokkaan tuotteen kokonaissokeripitoisuuden perusteella. Sokeria sisältävien juomien veron määrä olisi 16, 24, 32, 40 tai 48 senttiä litralta. 

Ehdotettujen muutosten tavoitteena on ohjata kulutusta ja tuotantoa korkean sokeripitoisuuden juomista vähemmän sokeria sisältäviin juomiin. Samalla tavoitteena on kuitenkin myös ylläpitää verotuottoja.

Makeuttamattomien ja maustamattomien vesien ja kivennäisvesien verotusta muutettaisiin siten, että virvoitusjuomaveroa kannettaisiin myös yli viiden litran vähittäismyyntipakkaukseen pakatuista juomista. Veron piiristä poistettaisiin kiinteät juoma-ainekset. Nämä ehdotukset liittyvät Euroopan komissiossa käynnissä olevaan nykyisen virvoitusjuomaveron valtiontukiarviointiin.
Virvoitusjuomaveron muutokset tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun ehdotetun virvoitusjuomaveromallin EU:n valtiontukisäännösten mukaisuudesta on saatu varmistus Euroopan komissiolta. 

Virvoitusjuomaveron uudistaminen perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sekä vuoden 2022 talousarvioneuvotteluiden linjauksiin.

Hallitus antoi lakiesityksen 17. marraskuuta. Esitys julkaistaan päätökset-sivulla.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, puh. 02955 30183, pia.kivimies(at)gov.fi