Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Läskedrycksaccisen ändras i en mer hälsobaserad riktning

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.15
Pressmeddelande

Punktskatten på läskedrycker föreslås bli ändrad i en mera hälsobaserad riktning genom att stärka den hälsostyrning som ingår i skatten.

Enligt en regeringsproposition som utfärdades i dag ska läskedrycksaccisen graderas enligt dryckens sockerhalt i sex skatteklasser i stället för de två nuvarande skatteklasserna. Propositionen har ändrats till följd av remissresponsen så att sockerfria drycker beskattas enligt den lägsta skatteklassen på samma sätt som för närvarande. Skatten på sockerfria drycker sjunker till 9 cent per liter från nuvarande 13 cent. 

Skatten på sockerhaltiga drycker föreslås i fortsättningen vara graderad i fem skatteklasser enligt produktens totala sockerhalt. Skattebeloppet för drycker som innehåller socker föreslås vara 16, 24, 32, 40 eller 48 cent per liter, oberoende av om det är fråga om drycker som innehåller tillsatt socker eller endast naturlig socker. 

Målet med de föreslagna ändringarna är att styra konsumtionen och produktionen från drycker med högt sockerinnehåll till drycker som innehåller mindre socker. Samtidigt är målet dock också att upprätthålla skatteintäkterna.

Beskattningen av osötade och icke-smaksatta vatten och mineralvatten föreslås bli ändrad så att punktskatt på läskedrycker också ska tas ut för drycker som har packats i minutförsäljningsförpackningar som rymmer mer än fem liter. Det föreslås att dryckesingredienser i fast form inte längre ska omfattas av punktskatten. Förslagen har samband med Europeiska kommissionens bedömning av statligt stöd för den nuvarande  läskedrycksaccisen.

Ändringarna av läskedrycksaccisen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet efter det att Europeiska kommissionen har säkerställt att den föreslagna modellen för punktskatt på läskedrycker är förenlig med EU:s regler om statligt stöd. 

Reformeringen av läskedrycksaccisen baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och på riktlinjerna för budgetförhandlingarna 2022.

Regeringen överlämnade lagförslaget den 17 november. Propositionen publiceras på beslutssidan.

Mer information:
Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30183, pia.kivimies(at)gov.fi