Skip to content
Government and ministries Media

Tietohallintoneuvos Maria Nikkilä:
Jotta emme tekisi älyttömiä tekoja

Ministry of Finance
1.2.2019 14.57
Kolumni
Maria Nikkilä.

Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuorossa talouden teemojen rinnalla nousevat esiin digitaaliset palvelut, työn murros ja tekoäly. Nämä asiat tulevat mullistamaan paitsi ministeriön oman toimialan – talouden ja julkiset palvelut, myös yhteiskunnan kokonaisuudessaan. Vaikutuksista olemme nähneet vasta vähän alkua.

Toimintatapojen muutos pyyhkäisee tulevaisuudessa voimalla yli paitsi talouden ja julkisten palveluiden, myös koko yhteiskunnan. Alustatalous muuttaa verotuksen pelisääntöjä. Uudet teknologiat haastavat rahan ja sen käsittelyn. Virtuaalivaluutat ja lohkoketjuteknologia tulevat muuttamaan finanssisektorin toimintaa.

Väestön ikääntymisen haasteet tuovat eteen toimintamallien uudistamisen. Palveluiden rakentaminen kansalaisen elämäntapahtumista käsin haastaa nykyiset rakenteet ja niiden johtamisen. Johtamisen tulee perustua tietoon kansalaisista, joita varten ratkaisua toteutetaan. Samaan aikaan mahdollistetaan se, että kansalainen voi itse hallita omia tietojaan ja lisätä hyvinvointiaan.

Älyttömiä muutoksia julkisissa palveluissa

Julkisten palveluiden digitalisointi ei tarkoita laskujen hyväksymistä sähköisellä järjestelmällä tai työajan seurannan automatisointia. Julkisten palvelujen digitalisointi on reagoimista yhteiskunnan ja toimintatapojen muutoksiin, jotka muuttavat ihmisten käsityksen siitä, mitä on hyvä palvelu. Digitalisointi mahdollistaa palvelujen rakentamisen kansalaisen, yrityksen tai yhteisön näkökulmasta sen sijaan, että kehittäminen lähtisi viranomaisen tarpeista.

Ihmiskeskeinen yhteiskunta tulee rakentumaan palveluista, joista valtaosa tuotetaan digitaalisesti ja tekoälyn avulla. Digitaalinen osallisuus on kansalaisoikeus. Jokaisella on oikeus asioida laadukkaissa ja saavutettavissa sähköisissä palveluissa. Kaikkien tulee pystyä tunnistautumaan turvallisella tavalla asiointipalveluihin sekä hallitsemaan omaa digitaalista identiteettiään ja sitä kautta omia tietojaan. Digituen tarjoaminen, koulutus ja neuvonta ovat yhteiskunnassa tarvittavaa perusosaamista.

Siirtyminen digitaalisista palveluista tekoälyyn on iso muutos, mikä haastaa julkisen hallinnon tarjoamat palvelut kokonaisuudessaan.

Tekojen äly

Siirryttäessä kohti tekoälyä joudumme tasapainoilemaan radikaalin rohkeuden ja palveluiden turvaamisen välillä. Kuinka tehdään riittävän rohkeita ratkaisuja, joilla taataan hyvinvointiyhteiskunnan kehittyminen ja säilyminen sen sijaan, että linnoittaudutaan odottamaan sitä, että maailma ajaa meistä ohi? Miten kaikki pidetään tässä muutoksessa mukana?

Tekoäly mahdollistaa osaltaan sen, että autamme kansalaisia entistä monipuolisemmin, yhteen toimivammin ja sujuvammin. Tekoälyn mahdollisuuksien tunnistaminen on teko tulevaisuutta varten. Tekoäly ei ole ratkaisu, mutta se on keino ihmiskeskeisyyteen. Jotta emme tulevaisuudessa tekisi älyttömiä tekoja.

Maria Nikkilä

Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö, julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

Tämä kolumni liittyy 4. helmikuuta julkaistavaan valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoroon, joka käsittelee talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia. Ministeriö haluaa julkaisussaan arvioida tulevan vaalikauden näkymiä ja tuoda julkiseen keskusteluun ratkaisuvaihtoehtoja.