Skip to content
Media

Valtiovarainministeriö on julkaissut kaksi uutta ohjetta pilvipalveluiden käyttöön

Ministry of Finance
Julkaisuajankohta 1.10.2020 10.24
Tiedote

Valtiovarainministeriö on julkaissut kaksi toisiinsa liittyvää pilvipalveluohjetta. Toinen niistä sisältää ohjeita julkisen hallinnon pilvipalveluiden hyödyntämiseen ja toinen soveltamisohjeita pilvipalveluiden hyödyntämiseen.

Ohjeet on tarkoitettu kaikille julkisen hallinnon organisaatioissa toimiville päätöksentekijöille ja asiantuntijoille, joiden työtehtäviin kuuluu kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille suunnattujen sähköisten palvelujen järjestäminen, suunnittelu, hankinta, toteuttaminen, kehittäminen ja ylläpito.

Julkisen hallinnon pilvipalveluiden hyödyntämistä käsittelevä ohje ”Tuottavuutta pilvipalveluilla – Ohje julkisen hallinnon pilvipalvelujen hyödyntämiseen” kuvaa keskeisiä periaatteita julkisen pilvipalvelun käyttöön ja edistämiseen julkisella sektorilla sekä seikkoja, joita tulee arvioida, kun suunnitellaan uusia pilvipalveluihin perustuvia ratkaisuja. 

Pilvipalvelujen käyttöönotto ja hyödyntäminen ovat vielä uutta monelle organisaatiolle ja niihin liittyy useita huomioitavia näkökohtia, joilla varmistetaan pilvipalveluiden laadukas ja turvallinen hankinta.

Pilvipalvelujen soveltamisohje ”Pilvipalvelujen soveltamisohje – Pilvipalvelujen hyödyntämisen soveltamisohjeita julkisen hallinnon organisaatioille” perehdyttää pilvipalvelujen hyödyntämisen elinkaareen ja käy läpi kunkin elinkaaren vaiheen keskeiset tehtävät sekä vaiheissa huomioitavat asiat.

Ohje tuo julkisen hallinnon asiantuntijoiden käyttöön valmiita pohjia ja malleja, joiden avulla asiantuntijat voivat helpommin, hallitummin ja turvallisemmin hankkia, ottaa käyttöön ja hyödyntää erilaisia pilvipalveluja. Ohjeen tavoitteena on myös parantaa ICT-palvelujen kehittäjien ja hankkijoiden sekä liiketoiminnan osaamista pilvipalvelujen hyödyntämisessä.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Pauli Kartano, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0350, pauli.kartano(at)vm.fi