Skip to content
Media

Valtiovarainministeriö valmistautuu arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden ESEF-tilinpäätösraportoinnin lykkäykseen

Ministry of Finance
Julkaisuajankohta 21.12.2020 12.00
Tiedote

Osakkeiden ja joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden ESEF-raportointiin siirtymisen vapaaehtoisesta lykkäyksestä saavutettiin sopu EU:ssa. Valtiovarainministeriö valmistautuu lykkäykseen Suomessa, jos voimaantulo EU:ssa varmistuu.

Liikkeeseenlaskijoiden vapaaehtoisesta siirtymisestä digitaaliseen tilinpäätösraportointiin (European Single Electronic Format, ESEF) vasta vuoden kuluttua saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys EU:n lainsäädäntöelimien kolmikantaneuvotteluissa 10. joulukuuta 2020. Suomalaisille liikkeeseenlaskijoille tämä tarkoittaa sitä, että lykkäyksen toteutuessa ESEF-raportointiin voitaisiin päättää siirtyä vasta 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittavien tilinpäätösten ja toimintakertomusten osalta.

Päätös ESEF-lykkäyksestä tehtiin Capital Markets Recovery Packagen (ec.europa.eu) neuvotteluiden yhteydessä, jossa käsiteltiin rahoitusmarkkinoiden toipumista koronaviruspandemiasta. Virallisesti lykkäyksen toteutuminen ja sisältö varmistuvat EU:ssa seuraavien kuukausien aikana. Lykkäyksen toteutuminen edellyttää avoimuusdirektiivin muutosta. Toteutuessaan lykkäys tulee voimaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisun jälkeen todennäköisesti aikaisintaan alkuvuodesta 2021.

ESEF-muotoinen tilinpäätösraportointi mahdollistaa tilinpäätösten koneluettavuuden

ESEF-muotoisten digitaalisten tilinpäätösten sääntely perustuu avoimuusdirektiiviin. Voimassa olevan sääntelyn mukaan liikkeeseenlaskijoiden olisi siirryttävä ESEF-muotoiseen raportointiin 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittavien tilinpäätösten ja toimintakertomusten osalta. Useimmat suomalaiset liikkeeseenlaskijat julkaisisivat ensimmäiset ESEF-tilinpäätökset alkuvuodesta 2021.

Valtiovarainministeriö valmistautuu digitaalisten tilinpäätösten käyttöönoton lykkäykseen Suomessa valmistelemalla ennakoivasti hallituksen esitystä arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun avoimuusdirektiivin muutos on tullut voimaan ja se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kansalliset lakimuutokset voisivat tulla voimaan aikaisintaan maaliskuussa 2021. Avoimuusdirektiivin muutoksen tarkkaa voimaantuloajankohtaa EU:ssa on vaikeaa arvioida.  

On myös mahdollista, että avoimuusdirektiivin muutos EU-tasolla viivästyy tai peruuntuu kokonaan. Jos lykkäys tulee mahdolliseksi, liikkeeseenlaskija päättää itse hyödyntääkö se lykkäystä. Valtiovarainministeriö tiedottaa kansallisten ja EU-lakimuutosten etenemisestä, kun lykkäys tulee voimaan EU:ssa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jesse Collin, puh. 029 5530 295, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Hallitussihteeri Jonna Kuparinen, puh. 029 553 0182, etunimi.sukunimi(at)vm.fi