FI SV EN

EU och det internationella IKT-samarbetet

Elektroniska offentliga tjänster och elektronisk förvaltning har redan utvecklats i flera länder, och elektronisk förvaltning har följaktligen uppmärksammats av olika internationella organisationer under de senaste årtiondena. Man har övergått från att prata om elektronisk förvaltning (e-Government) till att prata om digital förvaltning (digital government). Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska funktion (nedan JulkICT) som är verksam vid finansministeriet har deltagit aktivt i olika internationella organisationers verksamhet och följt med utvecklandet i andra länder, och samlat både jämförelseinformation om och erfarenheter från andra länders utvecklingsprogram för elektronisk förvaltning och digitala tjänster.

Målet med JulkICT:s internationella samarbete är att:

  • påverka internationella organisationers program och handlingsplaner för elektronisk/digital förvaltning så att Finlands intressen tas i beaktande
  • den internationella verksamheten skulle generera nyttor och fördelar för den finländska offentliga förvaltningen och samhället i det stora hela
  • förstärka Finlands bekanthet och rykte som ett framgångsrikt IKT-land

JulkICT deltar i ca 30 internationella program, projekt och arbetsgrupper. Funktionen deltar även för Finlands del i flera internationella jämförelser som t.ex. kan gälla den digitala förvaltningen i olika länder eller användningen av offentlig information.

I det internationella samarbetet prioriteras EU, OECD och ICA (internationella nätverket för olika länders högsta informationsförvaltningsdirektörer). Man samarbetar även med FN:s UNDAP. JulkICT-avdelningen samarbetar aktivt med de nordiska länderna och de närmaste grannländerna, såsom Estland. Finlands och Estlands statsministrar utfärdade i maj 2016 en gemensam kommuniké om utveckling av ömsesidigt informationsutbyte och gränsöverskridande tjänster.

Ytterligare information

Internationella jämförelser

More information:

Juhani Korhonen, Ministerial Adviser 
Ministry of Finance, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0295530234