FI SV EN

Ministrarna

Finansministeriet leds av finansminister Annika Saarikko. Finansministern är chef för finansministeriet (FM) och behandlar FM:s ärenden med undantag för de ärenden som hör till kommunminister.

Kommunminister Sirpa Paatero behandlar finansministeriets (FM) ärenden i fråga om kommun- och regionförvaltningen, personal- och förvaltningspolitiken, IKT-funktionen inom den offentliga förvaltningen och de ärenden som sköts av finanscontrollerfunktionen samt ärenden som gäller statistikföring.

Ministrarnas arbetsfördelning har överenskommits i samband med regeringsförhandlingarna.

Statsminister Sanna Marins regering

Minister of Finance
Annika Saarikko

Minister of Local Government Sirpa Paatero.

Minister of Local Government  
Sirpa Paatero