Skip to content
Government and ministries Media

Finanspolitiska ministerutskottet förordar ibruktagandet av en mekanism för exceptionella konjunkturlägen

FinansministerietStatsrådets kommunikationsavdelning 20.5.2020 11.43 | Publicerad på svenska 20.5.2020 kl. 12.09
Pressmeddelande 348/2020

Vid sitt möte den 20 maj behandlade statsrådets finanspolitiska ministerutskott ibruktagandet av en mekanism för exceptionella konjunkturlägen.

Finanspolitiska ministerutskottet konstaterade att villkoren för ett exceptionellt konjunkturläge enligt regeringsprogrammet uppfylls och att ekonomin har råkat in i en exceptionell konjunkturnedgång. Ministerutskottet förordar att statsrådet tar i bruk en mekanism för exceptionella konjunkturlägen i enlighet med regeringsprogrammet.

Mekanismen för exceptionella konjunkturlägen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Syftet med mekanismen är att trygga finanspolitikens förmåga att reagera på det sätt som det ekonomiska läget kräver. Mekanismen möjliggör ett tillägg på högst en miljard euro i utgifterna av engångsnatur.

Regeringen beslutade den 8 april att inleda beredningen av ibruktagandet av mekanismen för exceptionella konjunkturlägen. Som ett led i beredningen bad finansministeriet Finlands Bank och tre forskningsinstitut om en helhetsbedömning av konjunkturläget och uppfyllandet av villkoren för ett exceptionellt konjunkturläge. De tre forskningsinstituten är Näringslivets forskningsinstitut, Löntagarnas forskningsinstitut och Pellervon taloustutkimus.

Finlands Bank och de ekonomiska forskningsinstituten är eniga om att det råder en exceptionell konjunkturnedgång i Finland, inom euroområdet och i världsekonomin. Institutens bedömningar baserar sig på de senaste prognoserna och kalkylerna i fråga om de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-epidemin.

Utifrån dessa bedömningar och sin egen lägesanalys konstaterar finansministeriet att Finland har råkat in i en exceptionell konjunkturnedgång enligt definitionen i regeringsprogrammet, vilket talar för ibruktagandet av mekanismen för exceptionella konjunkturlägen i enlighet med regeringsprogrammet.

Ytterligare information: Mikko Spolander, överdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 006, mikko.spolander(a)vm.fi