Skip to content
Media

Sisepiiri valve jätkub kuni 25.07, ka välispiiri valves on muudatusi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2021 13.27 | article-published-for-lang
Tiedote 85/2021

Valitsus otsustas jätkata sisepiiri valvet 25. juulini, et tagada piiril terviseohutusmeetmete kasutuselevõtt. Pärast lühikest üleminekuaega lõpetatakse sisepiiri valve ja tühistatakse sisepiiril kehtivad riiki sisenemise piirangud. Sisepiiriliikluse all peetakse silmas Soome ja muude Schengeni viisaruumi kuuluvate riikide vahelist liiklust. Ka välispiiri valves on muudatusi.

Sisepiiri valve taastatakse COVID-19 viirustüvede leviku takistamiseks ajavahemikul 12.–25.07 Soome ja Hollandi, Belgia, Hispaania, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Luksemburgi, Norra, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Taani ning Eesti vahelises liikluses. Lõbusõiduliiklus eelmainitud riikidest on siiski lubatud.

Epidemioloogilise hinnangu alusel lõpetatakse Soome ja Leedu, Soome ja Sloveenia ning Soome ja Šveitsi vahelise sisepiiriliikluse valve.

Põhiseaduse kohaselt on Soome kodanikul ja elanikul alati õigus Soome naasta ja igaühel on soovi korral õigus Soomest lahkuda, kui seda õigust ei ole seadusega piiratud.

Sisepiiri valve alla kuuluvate riikide puhul aktsepteeritakse reisijateveoks ette nähtud piiriületuskohtades riiki sisenemisel põhjendusena Soome või muu EL-i või Schengeni riigi elaniku naasmist, tööreisi või muid vältimatuid põhjusi.

Lisaks eelmainitule on lubatud EL-i ja Schengeni viisaruumi riikidest tulla Soome juhul, kui isikul on esitamiseks tõend enne Soome saabumist tehtud heaks kiidetud COVID-19 täisvaktsineerimise või vähem kui kuus kuud tagasi läbi põetud COVID-19 haiguse kohta. Kui need nõuded on täidetud, tohib tulla Soome ka vabaajareisile.

Sellega peetakse silmas järgmisi olukordi: 1) olete täisvaktsineeritud (olenevalt vaktsiinist kas üks või kaks annust) ja viimasest süstist on möödunud vähemalt kaks nädalat; 2) olete põdenud COVID-19 haigust vähem kui kuus kuud tagasi.

Negtiivse testitulemuse või esimese vaktsiini tõendist ei piisa piiril riiki sisenemise põhjendamiseks

Nagu sotsiaal- ja tervishoiuministeerium teisipäeval, 6.07 avalikkusele teatas, sobib terviseohutusmeetmete poolest riiki sisenemise aluseks ka tõend enne riiki sisenemist tehtud koroonatesti negatiivse tulemuse või vähemalt 14 ööpäeva enne riiki sisenemist tehtud esimese vaktsiini kohta. Soome reisijatel tuleb siiski arvesse võtta, et saabudes riigist, mille sisepiiri valve jätkub või millele kehtivad riiki sisenemise piirangud, ei piisa üleminekuajal 12.–25.07 riiki sisenemise aluseks üksnes tõendist.

Tervishoiuametnike soovituse kohaselt peab isik mõlemal eelmainitud juhul tegema 3–5 ööpäeva pärast riiki sisenemist lisaks testi. Kuni negatiivse testitulemuse selgumiseni tuleb vältida kontakte ja püsida kodus või majutuspaigas.

Soome reisijad peavad jälgima korrapäraselt tervishoiuametnike ja piirivalveameti veebilehti.

Välispiiriliiklust puudutava otsuse kehtivusaega pikendatakse

Välispiiriliiklust puudutava otsuse kehtivusaega pikendatakse viirustüvede leviku takistamiseks kuni 22.08.2021.  Välispiiriliikluse all peetakse silmas Soome ja Schengeni viisaruumi mittekuuluvate kolmandate riikide vahelist liiklust.

Epidemioloogilise hinnangu alusel tühistatakse alates 12.07 riiki sisenemise piirangud Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegoviina, Brunei, Kosovo, Moldova ning Serbia elanikele Soome saabumisel. Varem on tühistatud piirangud Bulgaariast, Rumeeniast, San Marinost ja Vatikanist Soome saabumisel ning Soome ja Albaania, Austraalia, Lõuna-Korea, Hongkongi, Iisraeli, Jaapani, Macao, Põhja-Makedoonia, Singapuri, Taiwani ning Uus-Meremaa vahelises liikluses nimetatud riikide kodanike suhtes. Soome sisenemist ei piirata tänu nende riikide madalale koroonaviiruse nakkuskordajale ja haigusohule. Riiki sisenemise piirangud kehtestatakse uuesti Liibanoni elanikele Soome saabumisel.

Sisepiiri valve lõpetamise tulemusena tühistatakse alates 26.07.2021 täielikult riiki sisenemise piirangud Soome saabumisel Andorrast, Bulgaariast, Iirimaalt, Horvaatiast, Küproselt, Monacost, Rumeeniast, San Marinost ja Vatikanist, sest nimetatud riigid on EL-i soovituste kohaselt Schengeni riikidega samaväärsed.

Reisijateveoks avatud piiriületuskohtades aktsepteeritakse riiki sisenemisel Soome või muu EL-i või Schengeni riigi elaniku naasmist või muid vältimatuid põhjusi. Mõne muu EL-i või Schengeni riigi elanikul, kes ei ole Soome kodanik, ei ole lennuliiklust arvesse võtmata siiski õigust Soome kaudu oma elukohariiki naasta, kui transiitliiklus on seotud vabaajareisiga.

Lisaks võivad endiselt saabuda Soome või naasta Soome kaudu oma elukohariiki ka välispiiri kaudu piiranguteta need EL-i ja Schengeni viisaruumi elanikud, kel on esitamiseks tõend enne Soome saabumist tehtud heaks kiidetud COVID-19 täisvaktsineerimise või vähem kui kuus kuud tagasi läbi põetud COVID-19 haiguse kohta. 
Ristluslaevad tohivad saabuda sadamasse eeldusel, et reisijad ei maabu.

Lisateave:
Piirivalveamet nõustab kodanikke piiriliikluse asjus telefoni ja e-posti teel. Teenus on saadaval soome, rootsi ja inglise keeles argipäeviti kl 8–16 telefonil 0295 420 100. Küsimused võib saata ka e-kirjaga aadressile [email protected] Riiklik nõustamisteenus on üle koormatud ja vastuse saamine võib võtta tavapärasest kauem aega. Soovitame reisijatel kontrollida kehtivaid piiriületuse suuniseid esmajärjekorras piirivalveameti kodulehelt.

Vt kehtivaid riiki sisenemise piiranguid ja terviseohutuse nõudeid allpool näidatud veebilehtedelt.