Skip to content
Media

Finland och Portugal undertecknade ett nytt skatteavtal

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2016 19.59
Pressmeddelande

Finansminister Petteri Orpo undertecknade den 7 november tillsammans med Portugals finansminister Mário Centano skatteavtalet mellan Finland och Portugal. Det nya avtalet utvidgar Finlands beskattningsrätt.

Avtalet ska ännu antas av parlamenten i de båda länderna innan det kan träda i kraft.

- Jag är väldigt nöjd med innehållet i skatteavtalet som undertecknades idag. Pensioner som betalas till Portugal kommer enligt det nya avtalet att beskattas enligt finländsk skatteavtalspolicy, dvs. pensioner som betalas från Finland får även beskattas i Finland, konstaterar minister Orpo.

Det nya avtalet baserar sig med vissa undantag på OECD:s avtalsmodell.

Beskattningen av pension

Enligt det nuvarande avtalet kan Finland i regel enbart beskatta pensioner från arbete inom den offentliga sektorn, om de betalas till personer bosatta i Portugal. Det nya avtalet utvidgar Finlands beskattningsrätt, och Finland får möjlighet att beskatta även andra pensioner som betalas från Finland till Portugal. I dessa situationer är det undantagsvis källstatens uppgift att se till att dubbelbeskattning inte uppstår. Om en person bor i Portugal men pensionen betalas från Finland, dras alltså den skatt som betalas i Portugal av från skatten som tas ut i Finland.

Man har dessutom kommit överens om en tre års övergångsperiod under vilken man tillämpar pensionsartikeln i det nuvarande avtalet. Villkoret för att den nuvarande pensionsartikeln tillämpas är dock att staten där pensionstagaren är bosatt beskattar pensionen.  Ifall hemviststaten inte beskattar pensionen ska avtalet tillämpas utan någon övergångsperiod.

Övriga ändringar

Avtalet ändrar bland annat beskattningen av inkomst från uthyrning och försäljning av aktielägenheter i Finland. Finland beskattar i fortsättningen både hyresinkomster och överlåtelsevinster som personer bosatta i Portugal erhåller på aktielägenheter i Finland. Den metod som används för att undanröja dubbelbeskattningen ändras också i enlighet med den nuvarande skatteavtalspolicyn i Finland från undantagandemetoden till avräkningsmetoden.

Skatteavtalet (på finska)

Förfrågningar:

Antero Toivainen, regeringsråd, tfn 02955 30098, antero.toivainen(at)vm.fi
Ville Valkonen, specialmedarbetare, tfn 050 3018334, ville.valkonen(at)vm.fi