Skip to content
Media

Finansministeriet och Oy Nordic Moneta Ab har ingått ett avtal om samlarmyntverksamhet

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.12.2019 10.00
Pressmeddelande

Finansministeriet konkurrensutsatte tillverkningen och försäljningen av finländska jubileumsmynt och försäljningen av finländska jubileumsmynt samt finländska myntserier och specialmynt med valören 2 euro. Oy Nordic Moneta Ab lämnade det vinnande budet.

Finansministeriet och Oy Nordic Moneta Ab har tecknat ett avtal som är i kraft 20.12.2019 - 31.12.2022. Avtalet innehåller en avtalsoption för åren 2023 och 2024.

Nordic Moneta informerar på sin webbplats om nya finländska samlarmynt som ges ut under avtalsperiodens gång.

Jubileumsmynt med anledning av Finlands regeringsform av 1919

Nordic Moneta introducerar högst 90 000 stycken specialmynt med anledning av Finlands regeringsform 1919. Ytterligare information om försäljningen av samlarmynten finns på Nordic Monetas webbplats.

www.suomenmoneta.fi (Nordic Monetas webbplats)

Ytterligare information:

Juha Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30435, juha.halonen(at)vm.fi (på plats 2.1.2020)

Niko Ijäs, budgetråd, tfn 02955 30170, niko.ijas(at)vm.fi (på plats 2.1.2020)