Skip to content
Government and ministries Media

Finansministrarnas ställningstagande om utvecklingen av Ekonomiska och monetära unionen

Finansministeriet
6.3.2018 7.00
Nyhet

Finlands, Danmarks, Estlands, Irlands, Lettlands, Litauens, Nederländernas och Sveriges finansministrar har publicerat ett gemensamt ställningstagande om den fortsatta utvecklingen av Ekonomiska och monetära unionen (EMU).

Ministrarna framhåller att det nuvarande euroområdets styrka är resultatet av målmedvetet arbete. I sitt ställningstagande lägger ministrarna tonvikten på sex centrala synpunkter. Ställningstagandet offentliggjordes tisdagen den 6 mars.

Minister Orpos kolumn (på finska)
Finansministrarnas ställningstagande (på engelska)

Ytterligare information:

Elisa Tarkiainen, specialmedarbetare, tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Finanspolitiken Petteri Orpo