Skip to content
Media

Finansministrarnas gemensamma ställningstagande:
Större roll för Europeiska stabilitetsmekanismen vid krishantering

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2018 7.00
Nyhet

Förstärkningen av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) ökar trovärdigheten och effektiviteten hos EU:s krishantering, anser tio EU-finansministrar i sitt ställningstagande.

Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Holland, Irland, Tjeckien och Slovakien delar ställningstagandet. Ställningstagandet gäller utvecklandet av EU:s ekonomiska och monetära union, i vilket sammanhang man även överväger förnyandet av ESM.

Euroländerna grundande ESM år 2012 genom ett ömsesidigt avtal. ESM kan bevilja lånebaserat finansiellt stöd åt euroländer som hamnat i ekonomiska svårigheter. ESM skaffar finansieringen på marknaden och lånar medlen vidare till programlandet.

Finansministrarnas gemensamma ställningstagande om förnyandet av ESM (på engelska)

Minister Orpos kolumn (på finska)

Finansministrarnas gemensamma ställningstagande om utvecklandet av Europeiska kapitalmarknaderna (pressmeddelande 5.10.)

Finansministrarnas ställningstagande om utvecklingen av Ekonomiska och monetära unionen (nyhet 6.3)

Ytterligare information:

Tuomas Saarenheimo, understatssekreterare, tfn 02955 30350, tuomas.saarenheimo(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Finanspolitiken Petteri Orpo