Skip to content
Media

Grundräntan sänks till 0,00 procent

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2015 16.28
Pressmeddelande

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 0,00 procent från och med den 1 januari 2016 till utgången av juni 2016. Grundräntan har från och med den 1 juli 2015 varit 0,25 procent.

Grundräntan, som fastställs två gånger om året, beräknas på grundval av medelvärdet av den tolv månaders marknadsränta som publicerats under de tre månaderna före fastställandet av grundräntan. Finansministeriet fastställer grundräntan med en noggrannhet av en fjärdedels procentenhet (Lagen om vissa referensräntor 996/1998).

Tilläggsuppgifter:

Finansråd Markku Puumalainen, tel. 02955 30206, [email protected]