Skip to content
Media

Utredning: En harmonisering av beskattningen av energiproduktion skulle minska utsläppen

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2019 9.10
Pressmeddelande

Utsläppen av växthusgaser från energiproduktionen skulle minska betydligt om Finland avskaffade energiskattestöden för fossila bränslen, har forskare bedömt i en utredning.

Syftet med utredningen var att bedöma hur energibeskattningen, utsläppshandeln och andra klimatpolitiska styrmedel kan samordnas. I uppdraget hade det uppställts som mål att Finland ska vara koldioxidneutralt före 2045 och att energiproduktionen ska vara utsläppsfri till 95 procent år 2040.

Med nuvarande åtgärder kommer Finland inte att nå dessa mål, bedömer man i utredningen.

De största minskningarna av växthusgasutsläpp skulle uppnås genom att skattestöden för fossila bränslen slopas och elskatten för industrin sänks. Detta innebär att skattestöden slopas för

  • torv,
  • kraftvärmeproduktion,
  • användning av fossila bränslen inom industrin och jordbruket.

Om Finland slopade skattestöden för fossila bränslen, skulle statens skatteinkomster öka på medellång sikt.

Det behövs också andra metoder

För att Finland ska uppnå målet om koldioxidneutralitet behövs det dessutom andra metoder. I utredningen konstateras det att skatten på energiproduktion t.ex. bör höjas stegvis, om priset på en utsläppsrätt inte stiger över den nuvarande nivån (25 €/tCO 2).

Forskarna anser att det är möjligt att energiproduktionen till 95 procent kan vara utsläppsfri år 2040. För att målet ska nås måste prisstyrningen dock effektiviseras avsevärt.

Utredningen gjordes av Teknologiska forskningscentralen VTT, Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) och Helsingfors universitet. Arbetet leddes av finansministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet.

Efter inledandet av utredningen har regeringen skärpt sitt mål så att Finland ska vara koldioxidneutralt redan före 2035. Detta skärpta mål kunde inte beaktas i utredningen.

Utveckling av punktbeskattningen av energiproduktion i Finland

Ytterligare information:

Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 303072, leo.parkkonen(at)vm.fi

Tiina Koljonen, ledande forskare, Teknologiska forskningscentralen VTT, tfn 050 3599549, tiina.koljonen(a)vtt.fi

Marita Laukkanen, ledande forskare, Teknologiska forskningscentralen VTT, tfn 02955 19429, marita.laukkanen(at)vatt.fi

Markku Ollikainen, professor, Helsingfors universitet, tfn 02941 58065, markku.ollikainen(at)helsinki.fi