Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Energiantuotannon verotuksen yhdenmukaistaminen vähentäisi päästöjä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2019 9.10
Tiedote

Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät tuntuvasti, jos Suomi poistaisi energiaverotuet fossiilisilta polttoaineilta, arvioivat tutkijat selvityksessään.

Selvityksen tavoitteena oli arvioida, miten energiaverotusta, päästökauppaa ja muita ilmastopolitiikan ohjauskeinoja voidaan sovittaa yhteen. Tehtävänannossa oli asetettu tavoitteeksi, että Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä ja energiantuotanto 95 prosenttisesti päästötöntä vuonna 2040.

Nykytoimilla Suomi ei pääse näihin tavoitteisiin, selvityksessä arvioidaan.

Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset saavutettaisiin poistamalla verotuet fossiilisilta polttoaineilta ja alentamalla teollisuuden sähköveroa. Tämä tarkoittaisi verotukien poistoa

  • turpeelta
  • sähkön ja lämmön yhteistuotannolta
  • fossiilisten polttoaineiden käytöltä teollisuudessa ja maataloudessa.

Jos Suomi poistaisi verotuet fossiilisilta polttoaineilta, valtion verotulot kasvaisivat keskipitkällä aikavälillä.

Myös muita keinoja tarvitaan

Lisäksi tarvitaan muita keinoja, jotta Suomi saavuttaisi hiilineutraaliustavoitteen. Energiantuotannon veroja pitäisi esimerkiksi korottaa asteittain, jos päästöoikeuden hinta ei nouse yli nykytason (25 €/t CO2), selvityksessä todetaan.

Tutkijat pitävät mahdollisena, että energiantuotanto on 95-prosenttisesti päästötöntä vuonna 2040. Tavoitteen saavuttamiseksi hintaohjausta pitää kuitenkin tehostaa huomattavasti.

Selvityksen tekivät Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Helsingin yliopisto. Työtä ohjasivat valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Selvityksen käynnistymisen jälkeen hallitus on kiristänyt tavoitettaan niin, että Suomi olisi hiilineutraali jo vuoteen 2035 mennessä. Tätä tiukentunutta tavoitetta ei voitu huomioida selvityksessä.

Energiantuotannon valmisteverotuksen kehittäminen Suomessa

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 303072, leo.parkkonen(at)vm.fi

Johtava tutkija Tiina Koljonen, VTT, puh. 050 3599549, tiina.koljonen(at)vtt.fi

Johtava tutkija Marita Laukkanen, VATT, puh. 02955 19429, marita.laukkanen(at)vatt.fi

Professori Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto, puh. 02941 58065, markku.ollikainen(at)helsinki.fi