Skip to content
Media

Poikkeusajan dialogien yhteenvedosta muodostuu kokonaiskuva yhteiskuntamme tämän hetkisestä olotilasta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2020 8.12
Tiedote

Poikkeusajan dialogit tarjosivat ainutlaatuisen näkymän eri ihmisryhmien elämään koronakriisin alusta tähän hetkeen. Esiin piirtyi kevään ajan päivittynyt kokonaiskuva yhteiskunnastamme poikkeusaikana.

Poikkeusajan dialogeja järjestettiin yhteensä satakuusikymmentä viitenä eri keskustelupäivänä huhtikuusta kesäkuun alkuun. Keskustelemassa oli reilut 1100 ihmistä eri ikäryhmistä ja ammateista Lapista Uudellemaalle, Varsinais-Suomesta Pohjois-Karjalaan. Keskusteluihin osallistuttiin myös muualta Euroopasta, Aasiasta ja Amerikasta. Dialogeja oli järjestämässä 80 toimijaa eri puolilta yhteiskuntaa: järjestöjä, kuntia, ministeriöitä, uskonnollisia yhteisöjä, yrityksiä ja yksittäisiä kansalaisia.

Koronakevään vaihtelevat ja muuttuvat kokemukset – uhkakuvista toivoon

Yli odotusten onnistuneet dialogit on koottu yhteenvedoiksi, joista muodostuu moniulotteinen ja eritelty kokonaiskuva yhteiskuntamme tämän hetkisestä olotilasta.

Koronakevään keskustelujen anti piirtyy esiin seuraavien aihealueiden kautta

  • Kriisi pysäytti ja muutti arjen
  • Vapauden ja vastuun tasapaino muuttui
  • Poikkeusajan edetessä huolenaiheiden kirjo laajeni
  • Yhteiskunta pyörii, mutta kriisin jälkihoito mietityttää
  • Yhteisöllisyys kantoi kevään yli
  • Digiloikka ilahduttaa, puuduttaa ja huolestuttaa
  • Kriisin toivotaan tuovan pysyviä muutoksia
  • Tulevaisuuteen liittyy uhkakuvia ja toivoa

”Poikkeusaikojen dialogit ovat olleet meille valtiovarainministeriössä erittäin arvokkaita. Olemme niiden kautta saaneet tärkeää tietoa käytettäväksi muun muassa Covid-19 valmiustyössä, hallintopolitiikan ohjauksessa ja luottamusarvioinnissa, jonka OECD tekee Suomesta”, kommentoi finanssineuvos Katju Holkeri valtiovarainministeriöstä.

Laaja yhteenveto löytyy kokonaisuudessaan Poikkeusajan dialogien sivuilta.

Poikkeusajan dialogit jatkuvat syksyllä otsikolla "Elämä poikkeusajan jälkeen". Lisäinfoa julkaistaan tapahtumasivulla elokuussa.

Poikkeusajan dialogien tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. Dialogien koordinoinnista, koosteen tekemisestä, julkaisemisesta ja välittämisestä valtion- ja kuntien hallintoon vastaavat DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö, Sitra ja valtiovarainministeriö.

Poikkeusajan dialogien kevään yhteenveto (Erätauko-säätiön verkkosivut)

Kooste 9.6. keskusteluista (Erätauko-säätiön verkkosivut)

Lisätietoja:

Dialogiakatemia: Janne Kareinen, johtaja, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi, puh. 0456316516

Erätauko-säätiö: Laura Arikka, toimitusjohtaja, laura.arikka(at)eratauko.fi, puh. 0445792686

Valtiovarainministeriö: Katju Holkeri, finanssineuvos, katju.holkeri(at)vm.fi, puh. 0407649880

Tiedotteen kieliversiot (ruotsi, englanti) lisätty 18.6.2020 klo 14.30